2021-09-13, 18.22 (CEST)

OptiCept Technologies AB genomför tidigare kommunicerad riktad nyemission till Wiser Group

Regulatorisk

Styrelsen för OptiCept Technologies AB (publ) (”OptiCept” eller ”Bolaget”) har idag, i enlighet med vad som kommunicerades den 10 september 2021, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 juni 2021, beslutat om och genomfört en riktad nyemission om totalt 97 600 aktier till Wiser Group Holdings Inc. och Wiser Group Holdings Ltd. (den ”Riktade emissionen”). Den Riktade emissionen tillför Bolaget cirka 6 MSEK.

Teckningskursen i den Riktade emissionen utgörs av ett beräknat marknadsvärde för aktien, beräknat baserat på ett volymvägt genomsnittspris för aktier i bolaget under trettio (30) kalenderdagar omedelbart före dagen för styrelsens beslut och uppgår till 63,01 SEK per aktie motsvarande en premie om cirka 10,2 procent jämfört med aktiens stängningskurs den 10 september 2021.

Styrelsen har beslutat att avvika från aktieägarnas företrädesrätt i syfte att reglera existerande skulder på ett tids- och kostnadseffektivt sätt för att minska bolagets skuldsättningsgrad.

Den Riktade emissionen medför en utspädningseffekt om cirka 0,5 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom den Riktade emissionen ökar antalet utestående aktier med 97 600 aktier, från 18 307 140 aktier till 18 404 740 aktier. Bolagets aktiekapital ökar med 8 784 SEK från 1 647 642,60 SEK till 1 656 426,60 SEK.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström, VD

+46 768 86 81 78

Johan.mollerstrom@opticept.se

eller

Ulf Hagman, Styrelseordförande

+46 733 63 63 80

ulf.hagman@opticept.se

Om OptiCept Technologies AB (publ)

OptiCept Technologies AB (publ), 556844-3914 förser livsmedels-och växtindustrin med högteknologiska lösningar som bidrar till en mer hållbar värld och möjliggör klimatsmart ekonomisk tillväxt. OptiCept optimerar biologiska processer - Ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet, minskat avfall och förbättrad kvalitet (smak, doft, färg, näringsinnehåll) hos slutprodukten. Teknologins positiva effekter ger såväl ekonomiska fördelar för kunden, bättre produkter för konsumenten och mindre påverkan på vår miljö.

Genom patenterad teknologi inom PEF (pulsed electric field) och VI (Vacuum Infusion), öppnar vi upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela världen. OptiCepts vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och PlantTech.

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se

PM Nyemision Wiser OptiCept Technologies AB