2021-07-14, 08.45 (CEST)

OptiCept säljer olivanläggning i Frankrike

Regulatorisk

OptiCept Technologies AB har idag tecknat försäljningsavtal med Domaine La Balméenne i Beaumes-de-Venise, Frankrike. Installation kommer att göras i september och avtalet är på 130 000 EUR

Försäljningen som har gått genom OptiCepts representant; Innovolta Technologies är resultatet av mycket framgångsrika utvärderingar i december 2020 av Domaine La Balméenne och Centre Technique de l’Olivier (CTO).

Domaine La Balméenne www.labalmeenne.fr är en producent av högkvalitativ extra virgin oil sedan 1925.

”Vid utvärderingen under föregående säsong har ledningen i Domaine La Balméenne övertygats om att oliveCEPT®  har betydande positiv påverkan på både utvinning och kvalité. Vi är mycket glada och hedrade över att Domaine La Balméenne har valt att implementera oliveCEPT® för att effektivisera sin produktion” säger Johan Möllerström VD OptiCept Technologies

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström, VD

+46 768 86 81 78

Johan.mollerstrom@opticept.se

eller

Ulf Hagman, Styrelseordförande

+46 733 63 63 80

ulf.hagman@opticept.se

OptiCept Technologies AB (publ), 556844-3914 förser livsmedels-och växtindustrin med högteknologiska lösningar som bidrar till en mer hållbar värld och möjliggör klimatsmart ekonomisk tillväxt. OptiCept optimerar biologiska processer - Ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet, minskat avfall och förbättrad kvalitet (smak, doft, färg, näringsinnehåll) hos slutprodukten. Teknologins positiva effekter ger såväl ekonomiska fördelar för kunden, bättre produkter för konsumenten och mindre påverkan på vår miljö.

Genom patenterad teknologi inom PEF (pulsed electric field) och VI (Vacuum Infusion), öppnar vi upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela världen. OptiCepts vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och PlantTech.

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som OptiCept Technologies AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14juli 2021.

PM 14 juli La Balmeenne