Categories
Aktuellt Press

ArcAroma ökar Kiviks Musteris produktion med 4,8 %

Pressmeddelande 2020-03-05

ArcAroma ökar Kiviks Musteris produktion med 4,8 %

I september 2019 levererade ArcAroma en juiceCEPT®-enhet till Kiviks Musteri, med en utlovad produktionsökning av äppeljuice på minst 4,0 % under säsongen. Vid slutet av säsongen i januari 2020 fastställdes den faktiska produktionsökningen från juiceCEPT®-behandlingen till 4,8 %.

Resultatet verifierades genom att juiceCEPT® var i drift varannan produktionsdag under skördesäsongen. Utbytet utan behandling av juiceCEPT® jämfördes därefter med de dagar som enheten var i drift. Ytterligare metoder användes för att säkerställa resultatet av en ökad juiceproduktion, exempelvis mätning av mängden torrsubstans. Givet samma mängd torrsubstans i frukten före extraktion, visade det sig att den återstående torrsubstansen var 3 procentenheter högre vid behandling med juiceCEPT®, vilket fastställer en förbättrad extraktionseffektivitet.

Under produktionssäsongen hos Kiviks Musteri identifierades även ett antal möjliga behandlingsförbättringar som, enligt ArcAromas bedömning, sannolikt kommer leda till ytterligare effektivitet i juiceCEPT®-behandlingen med minst 20%.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström, CEO

(+46) 768 – 86 81 78

johan.mollerstrom@arcaroma.com

Om ArcAroma AB (publ)

ArcAroma har utvecklat ett sätt att kontrollera och applicera elektriska pulser för att optimera olika biologiska processer. CEPT®-plattformen, som är en generator kombinerad med behandlingskammare, använder tekniken för livsmedelsutvinning, förlängd hållbarhet, avloppsslambehandling och biogasproduktion. Plattformen använder kortsiktiga högspänningspulser (PEF) som krossar cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Ökar extraktionsgraden av olivolja med förbättrad kvalitet, ökar extraktionsgraden av juice med förbättrad kvalitet, förlängd hållbarhet för kallpressade färska juicer, biogasproduktion och introduktion av nya råvaror som inte kan användas idag står i fokus. Företaget grundades 2008 och har sitt säte i Lund med kontor i Aten, Milano och Shanghai och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. ArcAromas aktier är noterade på NASDAQ First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank är certifierad rådgivare och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se.

www.arcaroma.com

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se