Kategorier
Aktuellt Press

ArcAroma ökar Kiviks Musteris produktion med 4,8 %

Pressmeddelande 2020-03-05

ArcAroma ökar Kiviks Musteris produktion med 4,8 %

I september 2019 levererade ArcAroma en juiceCEPT®-enhet till Kiviks Musteri, med en utlovad produktionsökning av äppeljuice på minst 4,0 % under säsongen. Vid slutet av säsongen i januari 2020 fastställdes den faktiska produktionsökningen från juiceCEPT®-behandlingen till 4,8 %.

Resultatet verifierades genom att juiceCEPT® var i drift varannan produktionsdag under skördesäsongen. Utbytet utan behandling av juiceCEPT® jämfördes därefter med de dagar som enheten var i drift. Ytterligare metoder användes för att säkerställa resultatet av en ökad juiceproduktion, exempelvis mätning av mängden torrsubstans. Givet samma mängd torrsubstans i frukten före extraktion, visade det sig att den återstående torrsubstansen var 3 procentenheter högre vid behandling med juiceCEPT®, vilket fastställer en förbättrad extraktionseffektivitet.

Under produktionssäsongen hos Kiviks Musteri identifierades även ett antal möjliga behandlingsförbättringar som, enligt ArcAromas bedömning, sannolikt kommer leda till ytterligare effektivitet i juiceCEPT®-behandlingen med minst 20%.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström, CEO

(+46) 768 – 86 81 78

johan.mollerstrom@arcaroma.com

Om ArcAroma AB (publ)

ArcAroma har utvecklat ett sätt att kontrollera och applicera elektriska pulser för att optimera olika biologiska processer. CEPT®-plattformen, som är en generator kombinerad med behandlingskammare, använder tekniken för livsmedelsutvinning, förlängd hållbarhet, avloppsslambehandling och biogasproduktion. Plattformen använder kortsiktiga högspänningspulser (PEF) som krossar cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Ökar extraktionsgraden av olivolja med förbättrad kvalitet, ökar extraktionsgraden av juice med förbättrad kvalitet, förlängd hållbarhet för kallpressade färska juicer, biogasproduktion och introduktion av nya råvaror som inte kan användas idag står i fokus. Företaget grundades 2008 och har sitt säte i Lund med kontor i Aten, Milano och Shanghai och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. ArcAromas aktier är noterade på NASDAQ First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank är certifierad rådgivare och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se.

www.arcaroma.com

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se