Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

På uppdrag av Martin Hagbyhn, publicerar Arc Aroma Pure AB detta PM

Huvudägare i Arc Aroma Pure AB har avyttrat aktier.

”Jag, Martin Hagbyhn, styrelseledamot och en av huvudägarna i Arc Aroma Pure AB, har avyttrat ca 18 % av mitt aktieinnehav i bolaget. Aktierna har placerats utanför marknaden hos befintliga ägare i AAP som vill vara anonyma. Skälet är jag som VD, likt övriga ledningen i Scandinavian Enviro Systems AB (publ.), kommer att förvärva en större post aktier i samband med en företrädesemission. Scandinavian Enviro Systems AB är ett cleantech-bolag som har en unik metod för återvinning av gummi, bolaget är noterat på Nasdaq OMX First North. I samband med att SES genomför en företrädesemission, kommer bolagets ledning att delta. Jag som VD i bolaget kommer att förvärva aktier motsvarande drygt 1 MSEK. För att kunna finansiera förvärvet av aktier i samband med företrädesemissionen i Scandinavian Enviro Systems har jag valt att avyttra en mindre del av mina aktier i Arc Aroma Pure AB, totalt avser detta cirka 18 % av mitt innehav. Aktierna har med extern hjälp placerats hos befintliga större ägare i AAP, utanför gruppen av övriga huvudägarna. Försäljningen av aktierna har skett utanför Aktietorget och genom mitt närstående bolag Ductu AB. Jag har följt Arc Aroma Pure sedan bolaget bildades och är en av de första ägarna vid sidan om uppfinnaren och grundaren Pär Henriksson. Jag kommer efter transaktionen att fortsatt vara en av fyra huvudägare. Det är viktigt att understryka att försäljningen är ett resultat av externa förhållanden. Min syn på Arc Aroma Pure, bolagets kompetens och dess potential på den internationella marknaden är orubbad. En tro som jag markerar genom att, behålla 85 % av mina aktier, kvarstå till styrelsens förfogande och genom att underteckna ett lock-in avtal som understryker min och övriga huvudägares långsiktiga ambition.” För ytterligare information, vänligen kontakta: Scandinavian Enviro Systems AB Martin Hagbyhn, VD Tel: 0733 – 76 57 00 E-post: martin.hagbyhn@envirosystems.se Arc Aroma Pure AB Pär Henriksson, VD Tel: 046 – 271 83 81 E-post: per@arcaromapure.se

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se