Kategorier
Regulatoriska Pressmeddelanden

På uppdrag av Martin Hagbyhn, publicerar Arc Aroma Pure AB detta PM

Huvudägare i Arc Aroma Pure AB har avyttrat aktier.

”Jag, Martin Hagbyhn, styrelseledamot och en av huvudägarna i Arc Aroma Pure AB, har avyttrat ca 18 % av mitt aktieinnehav i bolaget. Aktierna har placerats utanför marknaden hos befintliga ägare i AAP som vill vara anonyma. Skälet är jag som VD, likt övriga ledningen i Scandinavian Enviro Systems AB (publ.), kommer att förvärva en större post aktier i samband med en företrädesemission. Scandinavian Enviro Systems AB är ett cleantech-bolag som har en unik metod för återvinning av gummi, bolaget är noterat på Nasdaq OMX First North. I samband med att SES genomför en företrädesemission, kommer bolagets ledning att delta. Jag som VD i bolaget kommer att förvärva aktier motsvarande drygt 1 MSEK. För att kunna finansiera förvärvet av aktier i samband med företrädesemissionen i Scandinavian Enviro Systems har jag valt att avyttra en mindre del av mina aktier i Arc Aroma Pure AB, totalt avser detta cirka 18 % av mitt innehav. Aktierna har med extern hjälp placerats hos befintliga större ägare i AAP, utanför gruppen av övriga huvudägarna. Försäljningen av aktierna har skett utanför Aktietorget och genom mitt närstående bolag Ductu AB. Jag har följt Arc Aroma Pure sedan bolaget bildades och är en av de första ägarna vid sidan om uppfinnaren och grundaren Pär Henriksson. Jag kommer efter transaktionen att fortsatt vara en av fyra huvudägare. Det är viktigt att understryka att försäljningen är ett resultat av externa förhållanden. Min syn på Arc Aroma Pure, bolagets kompetens och dess potential på den internationella marknaden är orubbad. En tro som jag markerar genom att, behålla 85 % av mina aktier, kvarstå till styrelsens förfogande och genom att underteckna ett lock-in avtal som understryker min och övriga huvudägares långsiktiga ambition.” För ytterligare information, vänligen kontakta: Scandinavian Enviro Systems AB Martin Hagbyhn, VD Tel: 0733 – 76 57 00 E-post: martin.hagbyhn@envirosystems.se Arc Aroma Pure AB Pär Henriksson, VD Tel: 046 – 271 83 81 E-post: per@arcaromapure.se

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se