Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

Arcaroma tecknar avtal med Kiviks Musteri AB om juiceCEPT®

Pressmeddelande 2019-08-06

Kiviks Musteri AB har tecknat ett hyresavtal för juiceCEPT®.

Samarbetet ger Arcaroma (Arc Aroma Pure AB) möjlighet att på hemmaplan visa globala kunder juiceCEPT® i full industriell skala i syfte att öka utbytet av mängd juice, dvs extraktionen, från äpple. De tillkommande positiva effekterna med juiceCEPT® såsom smak, doft och näringsämnen kommer naturligtvis att optimeras.

Avtalet omfattar även ett projekt för optimering och sampling av olika äppelsorter samt fastställa dess säsongsvariation i extraktion.

Projektet är fullt finansierat.   

– Jag är glad för hur snabbt vi har nått fram inom juiceCEPT® och avtalet med Kiviks Musteri ger oss ytterligare möjligheter till en industriell referens inom juiceextraktion. Nu får vi en referens på hemmaplan som vi har möjlighet att visa för utländska kunder, säger Johan Möllerström, VD för ArcAroma.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström, CEO

(+46) 768 – 86 81 78

johan.mollerstrom@arcaroma.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 augusti 2019 kl. 08.30.

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se