Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

ArcAroma uppnår industriellt genombrott med juiceCEPT®

Pressmeddelande 2019-08-05

Arc Aroma Pure AB (ArcAroma) har idag undertecknat avtal med den danska premiumtillverkaren av ekologiska och kallpressade juicer, Frankly Juice A/S. Avtalet innebär att den första anläggningen i Skandinavien nu kommer använda juiceCEPT® som ett led i att förlänga hållbarheten utan att negativt påverka juicens innehåll av vitaminer, mineraler och enzym. Behandlingen genom juiceCEPT® gör att uppvärmningen stannar vid blygsamma 6 plusgrader. Resultatet blir en unik kvalitetsprodukt, en juice som innehåller än mera näring, smak och friskhet än utan juiceCEPT®.

Meget bedre end den man kan presset hjemme i køkkenet, säger Christian Bowall, founder och CEO, Frankly Juice A/S.

Avtalet med Frankly Juice A/S är ett hyresavtal som löper under 5 år. Leverans och installation sker i september 2019. Frankly Juice A/S äger rätt att under avtalsperioden uppgradera till den mer kraftfulla juiceCEPT®, av modell Odin,för att möta förväntad försäljningstillväxt. Genom hyresavtalet erhåller ArcAroma betalning efter behandlad volym. De produktions- och logistikfördelar som uppstår för Frankly Juice A/S genom förlängd hållbarhet blir således gynnsamt, där parterna gemensamt får del av förtjänst och fördelarna med juiceCEPT®. Avtalet innefattar även rätt att använda Frankly Juice A/S som en referensanläggning.

Med femårigt hyreskontrakt har ArcAroma möjlighet att refinansiera affären via belåning och därmed diskontera hela hyresbeloppet för 5 år som kassaflöde. Hyreskontraktet har ett bedömt försäljningsvärde på 5 MSEK.

Genom avtalet med Frankly Juice A/S har vi fått bekräftelse och ett första genomslag på den intensifierade satsningen inom FOOD-segmentet och juiceCEPT®  i industriell miljö, säger Johan Möllerström, VD för ArcAroma. Framtiden ser ljus ut för att etablera vår teknologi inom juiceindustrin och vi ser ett stort intresse från hela världen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström, CEO

(+46) 768 – 86 81 78

johan.mollerstrom@arcaroma.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 augusti 2019 kl. 08.45.

Om Arc Aroma Pure AB (publ)

Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT® plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion.Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund med kontor i Shanghai och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ First North Premier. Erik Penser Bank är Certified Adviser och nås på 08-463 80 00. www.arcaroma.com

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se