Kategorier
Regulatoriska Pressmeddelanden

Arcaroma tecknar avtal med Kiviks Musteri AB om juiceCEPT®

Pressmeddelande 2019-08-06

Kiviks Musteri AB har tecknat ett hyresavtal för juiceCEPT®.

Samarbetet ger Arcaroma (Arc Aroma Pure AB) möjlighet att på hemmaplan visa globala kunder juiceCEPT® i full industriell skala i syfte att öka utbytet av mängd juice, dvs extraktionen, från äpple. De tillkommande positiva effekterna med juiceCEPT® såsom smak, doft och näringsämnen kommer naturligtvis att optimeras.

Avtalet omfattar även ett projekt för optimering och sampling av olika äppelsorter samt fastställa dess säsongsvariation i extraktion.

Projektet är fullt finansierat.   

– Jag är glad för hur snabbt vi har nått fram inom juiceCEPT® och avtalet med Kiviks Musteri ger oss ytterligare möjligheter till en industriell referens inom juiceextraktion. Nu får vi en referens på hemmaplan som vi har möjlighet att visa för utländska kunder, säger Johan Möllerström, VD för ArcAroma.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström, CEO

(+46) 768 – 86 81 78

johan.mollerstrom@arcaroma.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 augusti 2019 kl. 08.30.

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se