Categories
Aktuellt Regulatoriska Pressmeddelanden

Första nyutvecklade CEPT®-generatorn V6 levererad till OptiFreeze

Arc Aroma Pure AB har nu levererat och driftsatt den första CEPT®-generatorn V6 hos samarbetspartnern OptiFreeze AB. Ordern offentliggjordes den 26 augusti 2016 och är en helhetslösning med utvecklingshjälp, service och support. Fler enheter är under produktion och kan levereras med kort varsel till nya kunder.

Den nya generatorn har flera unika fördelar för kunden. Exempelvis är den bipolär, vilket innebär att generatorn uppnår samma effekt i behandlingskammaren men bara förbrukar hälften så mycket energi jämfört med version 5. Energivinsten är ännu högre jämfört med andra generatorer på marknaden. V6 är moduluppbyggd vilket innebär att den enkelt kan anpassas efter kundens behov. Detta betyder också enklare service och underhåll då modulerna lätt kan bytas ut, även i fält.

CEPT®-generator V6 ingår i Arc Aroma Pures plattform som är avsedd för bland annat effektivisering av biogasproduktion, olivoljeproduktion och vattenrening. Den kan även användas för effektivisering av ett antal industriella processer som exempelvis hygienisering, pastörisering, rening av ballastvatten, samt för extraktion av juicer och oljor.

– ”Efter ett omfattande utvecklingsarbete har vi en färdig produkt, ett professionellt system som uppfyller alla de krav på utformning, teknik eller stabilitet som våra kunder och partners ställer. Vi kan nu möta efterfrågan och påbörja leverans av en riktigt spännande och unik produkt.”, säger PO Rosenqvist, t.f. VD Arc Aroma Pure AB.

PM 161212 Leverans CEPT v6 OptiFreeze.pdf

För ytterligare information, vänligen kontakta: PO Rosenqvist, t.f. VD 0705 – 50 03 86 p.o.rosenqvist@arcaromapure.se

www.arcaromapure.se

www.cept.info

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 december kl. 16.30.

 

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se