Categories
Aktuellt Regulatoriska Pressmeddelanden

Positiva resultat från pilotprojektet oliveCEPT™ i Italien

Pressmeddelande 2016-11-09

Såväl en klar ökning i oljeutbyte som en högre kvalitet rapporteras från pilotförsöken i Italien. Utvärderingen har genomförts av tredje part vid universitetet i Perugia. Som tidigare meddelats har två oliveCEPT™ anläggningar levererats till våra samarbetspartners i Italien. Anläggningarna har nu installerats och tagits i drift, pilotförsök har genomförts i två omgångar. Försöken har genomförts såväl i en industriell miljö som vid universitetet i Perugia, vid samtliga tillfällen har personal från Arc Aroma Pure varit närvarande.

Ökningen i oljeutbyte är mycket tillfredställande och ligger i nivån 12 – 15 %. Även den erhållna kvalitén på oljan är förhöjd vilket betyder ett högre marknadsvärde på den producerade oljan. Ytterligare försök är planerade och en fullständig projektutvärdering beräknas vara klar i februari 2017. Försöken har genomförts i ett nära samarbete med en global aktör, verksam inom livsmedels- och olivoljeindustrin, samt i samarbete med universitetet i Perugia. Aktiviteterna har genomförts som en del av det långsiktiga avtal som tecknats mellan parterna. Förutom den pågående utvärderingen avser avtalet även en möjlig global kommersialisering av oliveCEPT™ systemen. Ytterligare försök kommer att genomföras under hösten.

”Mina kollegor och jag var alla övertygade att oliveCEPT™ fungerar som avsett, samtidigt är vi alla överraskade över att vi kunde uppnå så bra resultat och få dessa så tidigt. Ett av syftena med pilotförsöken är samla information och erfarenheter för att justera driftsparametrar och införa nya konstruktionslösningar. Jag är imponerad av såväl våra samarbetspartners som av mina kollegor. Projektet drivs ytterst professionellt med en tydlig vilja att få ut produkten på marknaden så snart detta är möjligt. Vi är inte framme vid målet men vi har tagit ett stort steg framåt, jag ser med tillförsikt fram emot projektrapporten och det fortsatta samarbetet med våra partners. De positiva resultaten från Italien innebär att vägen till marknaden kortats ner“, säger PO Rosenqvist, t.f. VD, Arc Aroma Pure AB.

PM 161109 Positivt resultat med oliveCEPT.pdf

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pär Henriksson, uppfinnare och grundare Tel: 046 – 271 83 81 E-post: per@arcaromapure.se PO Rosenqvist, t.f. VD Tel: 0705 – 50 03 86 E-post: p.o.rosenqvist@arcaromapure.se www.arcaromapure.se www.cept.info Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9:e november 2016 kl. 15.00.  

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se