Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

Ytterligare bra resultat verifierar Arc Aroma Pures CEPT®-plattform

De första resultaten visar att biogasproduktionen har ökat med cirka 15 procent, vilket var målet, när Sveriges största biogasanläggning i Jordberga i Skåne provkörde Arc Aroma Pures CEPT®-plattform. Detta innebär också att man kan förvänta sig en återbetalningstid mellan ett och två år på investeringen.

Lundabolaget Arc Aroma Pures teknik möjliggör att på ett effektivt sätt kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT®-plattformen används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion.

CEPT®-plattformen är idag effektiv och driftsäker. Detta är resultatet efter att den under ett år har varit i industriell testkörning på Jordberga biogasanläggning. Under denna tid har anläggningen testats både ur ett funktions- och effektperspektiv.

Tekniken har goda förutsättningar att öka biogasanläggningarnas lönsamhet. För en normalstor biogasanläggning med en årlig biogasproduktion på cirka 3 500 000 normalkubikmeter motsvarar en ökning på 15 procent en lönsamhetsökning med 3,5 MSEK per år.

”Resultaten bekräftar att CEPT®-plattformen möjliggör en väsentlig lönsamhetsökning för biogasanläggningar. Tillsammans med resultaten från Klippans reningsverk under hösten 2015 ger detta oss ett tydligt kvitto på att tekniken fungerar och bidrar till kundernas lönsamhet. Vi har redan etablerade kontakter med potentiella kunder som inväntar dessa resultat”, säger VD Martin Linde.

160127 PM AAP resultat CEPT.pdf

För ytterligare information, vänligen kontakta: Martin Linde, VD 0706 – 73 09 68 martin.linde@arcaromapure.se

www.arcaromapure.se www.cept.info

Om Arc Aroma Pure AB (publ) Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT® plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ OMX First North. Erik Pensers Bankaktiebolag är Certified Adviser och nås på 08 – 463 80 00. Arc Aroma Pure har 15 medarbetare och omsatte 11,7 MSEK 2014. www.arcaromapure.se.

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se