Categories
Aktuellt Regulatoriska Pressmeddelanden

Delårsrapport 150501-160131

Sammanfattning av Q1-Q3 2015/2016 för koncernen Följande sammanfattning avser perioden Q1-Q3 2015/2016 • Intäkterna för perioden uppgick till 6,2 MSEK* • Resultatet för perioden uppgick till -7,3 MSEK • Likvida medel uppgick till 3,3 MSEK, därutöver kortfristiga placeringar om 2,2 MSEK • Antal aktier uppgick till 8 132 727 stycken • Vinst per aktie blev -0,94 SEK Sammanfattning av Q3 2015/2016 för koncernen • Intäkterna för perioden uppgick till 1,9 MSEK* • Resultatet för perioden uppgick till -3,2 MSEK • Vinst per aktie blev -0,40 SEK Sammanfattning av Q1-Q3 2015/2016 för moderbolaget Följande sammanfattning avser perioden Q1-Q3 2015/2016 med jämförelseperiod Q1-Q3 2014/2015. • Intäkterna för perioden uppgick 6,1 MSEK* (9,33 MSEK)* • Resultatet för perioden uppgick till -6,5 MSEK (-0,91 MESK) • Likvida medel uppgick till 1,7 MSEK, därutöver kortfristiga placeringar om 3,8 MSEK (1 MSEK resp. 15,5 MSEK) • Antal aktier uppgår till 8 132 727 stycken (8 132 727 stycken) • Vinst per aktie blev -0,80 SEK (0,01 SEK) Sammanfattning av Q3 2015/2016 för moderbolaget Följande sammanfattning avser perioden Q3 2015/2016 med jämförelseperiod Q3 2014/2015. • Intäkterna för perioden uppgick till 1,8 MSEK (1,9 MSEK)* • Resultatet för perioden uppgick till -2,9 MSEK (1,1 MSEK) • Vinst per aktie blev -0,35 SEK (-0,14 SEK) *) I intäkterna ingår lönebidrag och aktiverade kostnader. Ta del av hela rapporten här: AAP Delårsrapport Q3 15-16

Kommentarer från VD

Kommersialiseringen fortsätter

Vi är definitivt i slutet av utvecklingsfasen och kan på allvar börja kommersialisera teknologin. Vi har lagt bakom oss ytterligare ett kvartal med en stor del utvecklingsarbete. Det finns fortfarande några områden som behöver förfinas, men i stort är vi klara och säkra på vår teknik.

Det vi behöver för att gå hela vägen i mål är CE-märkning samt att våra återförsäljare får det material och de bevis de behöver för att kunna sälja på allvar.

En viktig del av kommersialiseringen är just att bygga ett starkt och stabilt återförsäljarnät. På den svenska marknaden arbetar vi sedan en tid med Malmberg Water, ett samarbete som även finns på den tyska marknaden, både vad gäller vatten och avlopp samt biogas. I Kina skapar vi ett återförsäljarnät med hjälp av Scandinavian Cleantech Accelereator.

Ny styrelse och beslut att utveckla nuvarande strategi Det tredje kvartalet inleddes med en ny styrelse som numera består av de nya ledamöterna Ebba Fåhraeus, Eva Andersson och Mats Jacobson samt tidigare ledamöterna Martin Hagbyhn, Per-Ola Rosenkvist (styrelseordförande) och Pär Henriksson. De nya ledamöterna stärker styrelsen ur olika perspektiv och med olika erfarenheter; Ebba kring finansiering och nätverk, Eva med mångårig industriell erfarenhet samt Mats från utveckling av snabbväxande företag. De nya ledamöterna har skapat en ny energi i styrelserummet, vilket bland annat lett fram till att vi inlett en process att se över och utveckla nuvarande strategi, organisation och affärsmodell. I det arbetet kommer vi även ta hjälp av Ahrens & Partners.

Viktigt med fler referensobjekt Det är oerhört viktigt för oss att vi nu får ut fler anläggningar som vi kan använda som referensobjekt. I det arbetet ligger fokus främst på vår hemmamarknad Sverige. Jag bedömer att vi relativt snart kan få ett genombrott även i Tyskland och Kina inom bio-CEPT®-applikationen. Inom extraktion är Spanien vår fokusmarknad. På längre sikt tittar vi även på Italien.

I Klippan har vi fått ett bra resultat i linje med förväntningarna, vilket ger oss råg i ryggen att diskutera med andra VA-anläggningar i Sverige. Det finns ett stort behov av effektiva reningsverk. CEPT®-plattformen skapar ett ekonomiskt incitament att satsa på vattenrening. Samtidigt finns det ett stort antal äldre reningsanläggningar som nått kapacitetstaket och står inför stora investeringar och utmanande miljöavväganden.

Anläggningen i Jordberga har varit igång under en längre tid. Anläggningen är driftsäker, vi kan fjärrstyra och övervaka den samt vet att vi har en bra effekt, även om vi inte har kunnat mäta exakt hur stor den är. Tillsammans med resultaten från Klippans reningsverk ger det oss ett tydligt kvitto på att tekniken fungerar och bidrar till kundernas lönsamhet.

Våra försök i Spanien har vi inte fått fullständiga resultat ifrån men vi väntar med spänning på dessa. Årets olivsäsong var tyvärr kortare än normalt på grund av torka.

Övertecknad emission i OptiFreeze tillförde 19,5 miljoner kronor Företrädesemissionen i vårt intressebolag OptiFreeze AB (publ) i februari övertecknades med 65 procent. OptiFreeze tillfördes därmed cirka 19,5 miljoner kronor före emissionskostnader. Idag har Arc Aroma Pure ett aktieinnehav om 27 procent i OptiFreeze, motsvarande ett marknadsvärde om cirka 71 MSEK (per 31 januari 2016), en ökning med 74 procent sedan den 31 juli 2015.

Vi har under kvartalet fortsatt visat att vi har kostnaderna under kontroll och ligger på samma nivå som tidigare, det vill säga ett negativt resultat om cirka en miljon kronor per månad.

Jag har en stark tro på vår CEPT®-plattform och ser att det finns en stor global efterfrågan inom de olika applikationerna. Jag ser fram emot de närmaste kvartalen när vi på allvar går in i den spännande kommersialiseringsfasen.

Lund den 22 mars 2016 Martin Linde, vd Arc Aroma Pure

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se