Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

Kommersialisering av CEPT®-plattformen inledd

Arc Aroma Pures VD Martin Linde kommenterar andra kvartalet 2015:

Kommersialisering av CEPT®-plattformen inledd

Under det andra kvartalet 2015 har arbetet för att kommersialisera CEPT®-plattformen och nå marknaden intensifierats. “Sammanfattningsvis är resultat och intäkter i linje med våra förväntningar”, säger Arc Aroma Pures VD Martin Linde.

Lundabolaget Arc Aroma Pures teknik möjliggör att på ett effektivt sätt kontrollera elektriska pulser. Genom CEPT®-plattformen används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Resultaten ger en god ekonomisk vinning för kunderna.

”Under det andra kvartalet har vi fått mycket bra resultat från reningsverket i Klippan. Med en ökning på 13 procent gasutvinning och minskade kostnader för reningsverket ser vi att vår metodik gör att effektiviteten ökar. På så sätt kan man rena större mängder. Detta stärker oss i vår ansträngning att fullt ut kommersialisera och komma ut på marknaden. Vi har under kvartalet också träffat en mängd kunder och har stora förhoppningar inför resten av vårt räkenskapsår”, säger VD Martin Linde.

Under andra kvartalet har Arc Aroma Pure förvärvat och strukturerat applikationen inom biogasproduktion, bioCEPT®.

Sveriges största biogasanläggning i Jordberga är efter en del förseningar igång med substratbehandling.

”De första resultaten tyder på att de uppsatta förväntningarna kan överträffas”.

Arbetet med att utveckla de olika applikationerna för extraktion har fortsatt.

”Vi har installerat vår CEPT®applikation för oliver i Spanien. Vi ser fram emot resultaten och ser inte bara en stor möjlighet i oliver utan också i angränsande produkter som exempelvis palmolja och rapsolja”.

Under kvartalet har Arc Aroma Pure listat bolagets aktier på Nasdaq First North. Bolaget har gått in i ett nytt skede i och med att grundutvecklingen av företagets generator är färdig och kan kommersialiseras.

”Listbytet ger stora fördelar i den pågående globala lanseringen av bolagets produkter. Nasdaq OMX är ett välkänt varumärke runt om i världen och ökar trovärdigheten bland kunder och leverantörer”.

Ytterligare ett steg i ambitionen att bygga bolaget är införandet av en ny redovisningsprincip, IFRS. Detta gör bolaget för att kunna lista sig på Nasdaqs reglerade marknad när styrelsen anser det lämpligt.

Arc Aroma Pures intressebolag OptiFreeze AB (publ.) utvecklas väl och är fortsatt en viktig investering. Idag har Arc Aroma Pure ett aktieinnehav om 27 procent av OptiFreeze AB, med ett marknadsvärde om cirka 85 MSEK (per 15 december 2015), en ökning med över 100 procent från den 31 juli 2015.

Under det andra kvartalet minskade intäkterna jämfört med föregående år då Klippan-projektet intäktfördes. Samtidigt ökade även kostnaderna, vilket medför att resultatet är svagare än föregående år.

”Både resultat och intäkter är i linje med våra förväntningar. Vi har omsättningstillgångar likvida om 11,6 MSEK, vilket är väsentligt över föregående år tack vare emissionen som genomfördes under det andra kvartalet föregående år. Arc Aroma Pures ekonomiska ställning är alltså god. Vi har tillräckligt kapital att ytterligare öka tempot och fokusera på marknaden parallellt med att nya applikationer för CEPT®-plattformen utforskas. Vi har nya idéer som vi vill patentera och undersöka närmare”, säger VD Martin Linde.

151218 AAP Delårsrapport.pdf

PM Arc Aroma Pure 20151218.pdf

För ytterligare information, vänligen kontakta: Martin Linde, VD 0706 – 73 09 68 martin.linde@arcaromapure.se

Om Arc Aroma Pure AB (publ) Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT® plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ OMX First North. Erik Pensers Bankaktiebolag är Certified Adviser och nås på 08 – 463 80 00. Arc Aroma Pure har 15 medarbetare och omsatte 11,7 MSEK 2014. www.arcaromapure.se, www.ceptinfo.se

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se