Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

Europeiska Patentverket godkänner patentansökan

Vårt patentombud, Awapatent, meddelar att AAPs patentansökan kommer att godkännas av EPO. Europeiska Patentverket (EPO) har meddelat vårt patentombud vid Awapatent att EPO kommer att godkänna vår patentansökan. Ansökan avser vår CEPT®-plattform för behandling av pumpbara substanser. Patentansökan har fokus på behandlingsförfarandet och metodiken som används i vår CEPT®-plattform och i den generator som genererar de kraftfulla kortvariga högspänningspulserna, samt styrningen av generator och behandlingskammare. ”Beviljandet innebär att vi nu har möjlighet att gå vidare i en så kallad valideringsprocess i ett antal länder i Europa som är anslutna till EPO. Europa utgör en stor och viktig hemmamarknad för AAP där CEPT®- plattformen kan göra stor nytta. Verksamhetsfokus i nuläget är Biogas som utgör en allt viktigare energikälla i Europa. Biogasen kan minska beroendet av fossila bränslen och därmed dess miljökonsekvenser. Samtidigt löser biogasindustrin en del av de samhällsproblem som avfallsberget innebär. Med CEPT®-plattformen effektiviseras processen vilket ger lönsamhet och påskyndar utbyggnaden. Exempel på andra intressanta applikationer som vi också tittar på och som täcks av patentet är vattenrening, rening av ballastvatten och ”kallpastörisering” av livsmedel. Beskedet från EPO är mycket välkommet och passar väl in i vår plan där såväl produktutveckling, produktion och inte minst marknadsföring kommer att intensifieras”, säger Pär Henriksson, VD, uppfinnare och grundare Arc Aroma Pure. För ytterligare information, vänligen kontakta: PO Rosenqvist, ordf Tel: 070-55 00 386 E-post: p.o.rosenqvist@arcaromapure.se Pär Henriksson, VD Tel: 046-271 8381 E-post:  per@arcaromapure.se Hemsida:  www.arcaromapure.se Om Arc Aroma Pure AB (publ) Bolaget skall utveckla och marknadsföra sin patenterade CEPT®-plattform till den globala Cleantech marknaden. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. CEPT®-behandlingen är ett energieffektivt och skonsamt alternativ till värmepastörisering och har en rad olika applikationsområden. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT®-applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. www.arcaromapure.se. Ladda ner som PDF

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se