Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

Två CEPT®-generatorer sålda till OptiFreeze samt samarbetsavtal tecknat.

OptiFreeze AB har beställt utrustning från Arc Aroma Pure AB till ett sammanlagt värde av 894 000 kronor. I beställningen ingår två CEPT®-generatorer, en lab-CEPT® och en mini-CEPT®. Utöver detta har parterna tecknat ett avtal som innebär att Arc Aroma Pure skall leverera konsulttjänster och material bland annat till den av OptiFreeze planerade pilotanläggningen.

Det två CEPT®-generatorerna, som beställningen avser, är förenklade versioner av den CEPT®-generator som används i bolagets förbehandlingscontainer för biogassubstrat. En av generatorerna benämns lab-CEPT® och skall användas i laboratoriemiljö för interna försök hos OptiFreeze. Den andra generatorn, benämnd mini-CEPT®, skall användas under OptiFreeze pilotförsök i livsmedelsindustriell miljö. Leverans av de två generatorerna sker under de närmaste veckorna.

Arc Aroma Pures CEPT®-generator är moduluppbyggd och kan levereras i flera olika konfigurationer med kapacitet från några kW till flera MW pulseffekt vilket anpassas till kundens behov. Det ingår två kraftfulla CEPT®-generatorer i den plattform som bolaget levererar för effektivisering av biogasproduktion eller för användning inom applikationsområdet vattenrening. CEPT®-plattformen kan användas inom en lång rad olika områden, några exempel på intressanta applikationer är pastörisering och ökad extraktion av juice eller olivolja.

Utöver ordern på två CEPT®-generatorer har bolagen ingått ett löpande samarbetsavtal som innebär en fördjupning av tidigare samarbete. Avtalet betyder att OptiFreeze köper konsulttimmar och material av Arc Aroma Pure AB under bland annat uppbyggnaden av pilotanläggningen i Eslöv.

–          Bolagen har historiskt ett omfattande samarbete, de tecknade avtalen gör att samarbetet blir mera konkret. Vi betraktar OptiFreeze som en viktig kund, inte minst med tanke på bolagets potential, men också som en viktig samarbetspartner och som en investering. Arc Aroma Pure arbetar aktivt på flera olika fronter där biogasoptimering är huvudfokus. Vi har mycket goda förhoppningar att vår CEPT®-teknik kommer att mottas positivt inom både biogas- och vattenreningsområdet, men vi har även presumtiva samarbetspartners och kunder inom andra applikationsområden som vi ska hantera inom kort. Bolaget står inför ett genombrott, säger Pär Henriksson, VD Arc Aroma Pure AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Pär Henriksson, VD Arc Aroma Pure AB, 070 – 547 09 85, per@arcaromapure.se.

PO Rosenqvist, styrelseordförande Arc Aroma Pure AB, 070 – 550 03 86, p.o.rosenqvist@arcaromapure.se.

Om Arc Aroma Pure AB (publ)

Bolaget skall utveckla och marknadsföra sin patenterade CEPT®-plattform till den globala Cleantech marknaden. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. CEPT®-behandlingen är ett energieffektivt och skonsamt alternativ till värmepastörisering och har en rad olika applikationsområden. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT®-applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. www.arcaromapure.se.

ladda ner som pdf.

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se