Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

2013-07-12 Nytt datum för Bokslutskommuniké verksamhetsår 12-13

Arc Aroma Pure har tidigare meddelat ett felaktigt datum, en söndag, för publicering av bolagets bokslutskommuniké. Samtidigt som vi korrigerar denna olyckliga felaktighet väljer vi att tidigarelägga publiceringsdatum till 2012-07-12. Läs hela nyheten här!