Categories
Aktuellt

Hemsidan har uppdatserats med resultat från storskaliga försök.

Som tidigare meddelats har Arc Aroma Pure genomfört storskaliga försök i en en kommersiell biogasanläggning med mycket bra resultat. Vi har nu uppdaterat hemsidan med intressanta data och diskussioner runt de olika försöken. Vi har valt att även rapportera tidigare försök och resultat. Vid sidan av analyser från de storskaliga försöken rapporteras resultat från bakterieodlingsförsök. Vi har också valt att publicera några unika bilder tagna med skannade elektronmikroskåp som visar effekterna på cellnivå.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *