Categories
Aktuellt

Hemsidan har uppdatserats med resultat från storskaliga försök.

Som tidigare meddelats har Arc Aroma Pure genomfört storskaliga försök i en en kommersiell biogasanläggning med mycket bra resultat. Vi har nu uppdaterat hemsidan med intressanta data och diskussioner runt de olika försöken. Vi har valt att även rapportera tidigare försök och resultat. Vid sidan av analyser från de storskaliga försöken rapporteras resultat från bakterieodlingsförsök. Vi har också valt att publicera några unika bilder tagna med skannade elektronmikroskåp som visar effekterna på cellnivå.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se