Kategorier
Regulatoriska Pressmeddelanden

2013-07-12 Nytt datum för Bokslutskommuniké verksamhetsår 12-13

Arc Aroma Pure har tidigare meddelat ett felaktigt datum, en söndag, för publicering av bolagets bokslutskommuniké. Samtidigt som vi korrigerar denna olyckliga felaktighet väljer vi att tidigarelägga publiceringsdatum till 2012-07-12. Läs hela nyheten här!

Mot En Hållbar Värld

Tillsammans kan vi bidra till en mer hållbar värld! Vår vision är att göra såväl livsmedels som växtindustrin mer hållbar, minska utsläpp, minska energiförbrukning och minska svinn. Samtidigt öka våra kunders lönsamhet och skapa långsiktigt värde för våra ägare. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se