Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

Lyckade storskaliga försök

Arc Aroma Pure har i samarbete med en kommersiell biogasanläggning nu genomfört storskaliga försök med mycket bra resultat. Produktionsfasen har inletts där tre kompletta CEPT® baserade förbehandlingsanläggningar kommer tillverkas i en nollserie.

De storskaliga försök som nu har genomförts vid en producerande biogasanläggning gav mycket goda resultat. Arc Aroma Pures ledning har, som en naturligt följd av utfallet, beslutat att inleda produktionsfasen. Målet är att ta fram de första tre kompletta förbehandlingslinjerna i en noll-serie avsedd för industriell användning. Den första av dessa produkter skall stå klar under hösten 2013 då Arc Aroma Pure planerar att inleda en längre utvärdering i industriell skala.

VD PO Rosenqvist kommentar: ”Det är mycket glädjande att de storskaliga försöken gick så bra. Trots en bister vinter lyckades medarbetarna att genomföra försöken och analysera resultaten i enlighet med tidplanen. Vi tar nu ett viktigt steg i bolagets utveckling och inleder produktionen av de tre första kompletta förbehandlingsanläggningarna baserade på den patenterade CEPT® plattformen. Arbetet med denna noll-serie inleds tidigare än beräknat. ”

Vi uppdaterar nu vår hemsida med utförligare information om utfallet vid det storskaliga försöket och andra försök som genomförts.  Se vidare på bolagets hemsida. försöken kommer att beskrivas under CEPT® / Forskning och Utveckling.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

PO Rosenqvist, VD

Tel: 070 – 55 00 386

E-post: p.o.rosenqvist@arcaromapure.se

Pär Henriksson, uppfinnare

Tel: 046 271 8381

E-post: per@arcaromapure.se

Hemsida: www.arcaromapure.se

Om Arc Aroma Pure AB (publ): Bolaget skall utveckla och marknadsföra sin patenterade CEPT® -plattform till den globala marknaden. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. CEPT® behandlingen är ett energieffektivt och skonsamt alternativ till värmepastörisering och har en rad olika applikationsområden. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Se vidare på bolagets hemsida www.arcaromapure.se.

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se