Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

Arc Aroma Pure: positivt svar från US Patent and Trademark office

Vårt patentombud, AWA patent, meddelar att Arc Aroma Pure AB (publ) har mottagit sk ”Notice of allowance” vilket innebär att patentansökan är godkänd i USA.

 Den aktuella patentansökan avser vår CEPT® utrustning för behandling av pumpbara substanser med fokus på den generator som generar de kortvariga högspänningspulserna, styrningen av generatorn och själva behandlingskammaren. Vid sidan om detta har patentet även en metoddel som beskriver förfarandet vid CEPT® behandlingen. Läs mer här!

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se