Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

Arc Aroma Pure: positivt svar från US Patent and Trademark office

Vårt patentombud, AWA patent, meddelar att Arc Aroma Pure AB (publ) har mottagit sk ”Notice of allowance” vilket innebär att patentansökan är godkänd i USA.

 Den aktuella patentansökan avser vår CEPT® utrustning för behandling av pumpbara substanser med fokus på den generator som generar de kortvariga högspänningspulserna, styrningen av generatorn och själva behandlingskammaren. Vid sidan om detta har patentet även en metoddel som beskriver förfarandet vid CEPT® behandlingen. Läs mer här!