Categories
Aktuellt Press

ArcAroma publicerar aktieägarbrev om wineCEPT

ArcAroma publicerar härmed aktieägarbrev nummer 12 som handlar om wineCEPT®.

Sammanfattning av aktieägarbrevet:

  • wineCEPT för extraktion till vitt vin kan öka mängden druvjuice med 12 – 15 procentenheter.
  • wineCEPT för extraktion kan öka mängden polyfenoler med 52 – 85 procent och även mängden antioxidanter och färgämnen.
  • wineCEPTplus för förlängd hållbarhet kan användas för att styra fermenteringsprocessen och minska mängden sulfiter väsentligt.
  • wineCEPTplus för framställning av naturviner som är goda och som inte har några sulfiter tillsatta överhuvudtaget kan bli en intressant nischmarknad.
  • Bedömning av marknadspotentialen indikerar en marknad motsvarande 30 000 wineCEPT av storlek ODIN, vilket motsvarar 90 miljarder kronor.
  • En maskin wineCEPT har en livslängd på cirka 10 år. Om ArcAroma kan nå 10 procent av bedömd marknadspotential kan det ge årlig maskinförsäljning på 900 miljoner kronor och på sikt nästan lika mycket i eftermarknadsintäkter per år.

Ladda ner hela aktieägarbrevet här:

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström, VD

(+46) 768 – 86 81 78

Johan.Mollerstrom@arcaroma.com

Om ArcAroma AB (publ)

ArcAroma har utvecklat en patenterad teknologi som kontrollerar och applicerar elektriska pulser för att optimera olika biologiska processer. CEPT®-plattformen, som är en högspänningsgenerator kombinerad med en behandlingskammare, använder tekniken inom FoodTech för ökad extraktion ur råvaran och förlängd hållbarhet och ökad kvalitet hos slutprodukten. Inom CleanTech används CEPT®-plattformen för avloppsslambehandling och biogasproduktion. Plattformen använder kortsiktiga högspänningspulser (PEF) som krossar cellmembranet och eliminerar oönskade mikroorganismer.

Vår vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och CleanTech.

ArcAromas aktier är noterade på NASDAQ First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank är certifierad rådgivare och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se. www.arcaroma.com

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se