Categories
Aktuellt Press

ArcAroma och Cerealiq AB lämnar in Patentansökan för unik innovation för havredryck

Pressmeddelande 2021-01-25

ArcAroma och Cerealiq AB lämnar in  Patentansökan för unik innovation för havredryck

ArcAroma och Cerealiq metodutvecklingsarbete har resulterat i patentansökan för en ny unik innovation inom området havremjölk.

Cerealiq företräds av en ägargrupp som har ett gediget förflutet inom den svenska havredryckesindustrin vilka sedan tidigare står bakom flera patenterade uppfinningar inom området. Den nya innovationen som utvecklats genom ett samarbete mellan ArcAroma och Cerealiq i utvecklingen av den nya generationens ”Clean label”. Dessa ”hälsosamma havredrycker” skapar genom en unik produktionsmetod klart förbättrade skumningsegenskaper för havremjölk. Denna egenskap är viktig vid framtagandet av olika kaffevarianter på världens kafféer.

Världsmarknaden för havremjölk är i stark tillväxt. 2019 omsattes 360 millioner USD, prognosen för 2027 är 995 millioner USD.

”Nu när marknaden för vegetabiliska livsmedel har expanderat enormt är det extra viktigt att arbeta medvetet och fokuserat för att ta fram produkter av hög kvalitet och samtidigt utveckla framställningsmetoder som inte enbart pekar på spetskompetens men också gagnar konsumenten stort”, säger Angie Triantafyllou, seniorforskare på Cerealiq och en i Oatly´s grundargrupp.

ArcAroma och Cerealiq AB har avtalat att framtida patent skall ägas och förvaltas till lika delar av ett nybildat gemensamt ägt svenskt aktiebolag där patentets fulla potential skall exploateras.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström, CEO                   

(+46) 768 – 86 81 78                         

johan.mollerstrom@arcaroma.com

Om ArcAroma AB (publ)

ArcAroma har utvecklat en patenterad teknologi som kontrollerar och applicerar elektriska pulser för att optimera olika biologiska processer. CEPT®-plattformen, som är en högspänningsgenerator kombinerad med en behandlingskammare, använder tekniken inom FoodTech för ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet och ökad kvalitet hos slutprodukten. Inom CleanTech används CEPT®-plattformen för avloppsslambehandling och biogasproduktion. Plattformen använder kortsiktiga högspänningspulser (PEF) som krossar cellmembranet och eliminerar oönskade mikroorganismer.

Vår vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och CleanTech.

ArcAromas aktier är noterade på NASDAQ First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank är certifierad rådgivare och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se .  www.arcaroma.com  

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se