Categories
Aktuellt Press

ArcAroma AB säljer samtliga aktier i OptiFreeze AB

Pressmeddelande 2020-09-01

ArcAroma AB säljer samtliga aktier i OptiFreeze AB

ArcAroma AB (ArcAroma), som har varit medgrundare och största ägare i OptiFreeze AB, väljer av strategiska skäl att realisera sin investering i OptiFreeze. ArcAroma avyttrar sitt ägande i OptiFreeze för att frigöra kapital för nya affärsmöjligheter inom FoodTech. Nya aktieägare, förmedlade av Erik Penser Bank i OptiFreeze, förvärvar samtliga av ArcAromas aktier i bolaget till ett värde av 43,4 MSEK. Priset för transaktionen blev 27,10 kr per aktie, vilket motsvarar en rabatt om drygt 9 % mot stängningskurs.

”Marknadsaktiviteter har trots Coronakrisen öppnat upp nya möjligheter för oss att stärka vår marknadsnärvaro inom affärsområdet FoodTech. Vi ser nu ökade möjligheter till en accelerad tillväxt av bolaget. Jag är övertygad om att OptiFreeze kommer  ha en fortsatt mycket god tillväxt och att vårt samarbete kommer att fortsätta”, säger Johan Möllerström CEO ArcAroma.

Värdeutvecklingen för ArcAromas innehav har varit god under tiden som aktieägare. En bidragande faktor  har varit skiftet i OptiFreeze affärsfokus från frysoptimering till växtförädling. ArcAromas högsta prioritet i processen har varit att hitta nya långsiktiga ägare till innehavet i OptiFreeze.

Nu kommer vårt fokus vara att bygga ett ökat bolagsvärde genom en accelerad utveckling av affärerna inom våra prioriterade applikationsområden för FoodTech. Vi har möjlighet att kraftfullare ta en position i marknaden med CEPT® plattformen  kopplat till att  vi ser en stor investeringsvilja för ökad processeffektivitet och hållbarhet .

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström, CEO                   

(+46) 768 – 86 81 78                         

Johan.mollerstrom@arcaroma.com

Peter Ahlgren, Styrelseordförande

(+46) 708 – 15 09 91

Peter.ahlgren@arcaroma.com

Om ArcAroma AB (publ)

ArcAroma har utvecklat en patenterad teknologi som kontrollerar och applicerar elektriska pulser för att optimera olika biologiska processer. CEPT®-plattformen, som är en högspänningsgenerator kombinerad med en behandlingskammare, använder tekniken inom FoodTech för ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet och ökad kvalitet hos slutprodukten. Inom CleanTech används CEPT®-plattformen för avloppsslambehandling och biogasproduktion. Plattformen använder kortsiktiga högspänningspulser (PEF) som krossar cellmembranet och eliminerar oönskade mikroorganismer.

Vår vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och CleanTech.

ArcAromas aktier är noterade på NASDAQ First North Premier Growth Market. Erik Penser Bank är certifierad rådgivare och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se. www.arcaroma.com.

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se