Categories
Aktuellt Regulatoriska Pressmeddelanden

Arc Aroma Pure AB (publ) överlåter aktier i OptiFreeze AB (publ) till dess tillträdande VD och nytillträdda styrelsemedlemmar

Pressmeddelande Lund den 7 april 2017

Arc Aroma Pure överlåter aktier i OptiFreeze till tillträdande VD för bolaget samt till två nyvalda styrelsemedlemmar. Nick Kramer, tillträdande VD i OptiFreeze, förvärvar 300 000 aktier, Göran Hedby, styrelseordförande, förvärvar 8 000 aktier samt Elisabeth Yllfors, styrelseledamot, förvärvar 10 000 aktier.

Arc Aroma Pure (AAP) är huvudägare i OptiFreeze (OF). Efter överlåtelsen av totalt 318 000 aktier uppgår AAP:s innehav till 1 319 700 aktier vilket motsvarar ca 15,4 % av rösterna i OF. Detta betyder att AAP kvarstår som dominerande huvudägare i OptiFreeze AB.

”Som VD i Arc Aroma Pure, huvudägare i OptiFreeze AB, är jag mycket positiv till att såväl tillträdande VD som nyvalda medlemmar i styrelsen tydligt visar sitt engagemang och sin tro på bolaget genom att gå in som ägare. Inte minst i fallet Nick Kramer, tillträdande VD, är engagemanget väsentligt, vilket borgar för en fortsatt positiv utveckling för bolaget. Detta är positivt för Arc Aroma Pure både som ägare och som leverantör av OptiCEPT plattformen. Vi ser fram emot en stark utveckling av bolagets affärsmöjligheter framöver”, säger Johan Möllerström, VD för Arc Aroma Pure.

 170407-PM OF försäljning VD, Stmedl.pdf

För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Möllerström, VD (+46) 768 – 86 81 78 johan.mollerstrom@arcaromapure.se

Pär Henriksson, uppfinnare och grundare (+46) 705 – 47 09 85 per@arcaromapure.se

www.arcaromapure.se www.cept.info

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 7:e april 2017 kl. 08.30.

 

Om Arc Aroma Pure AB (publ)

Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT® plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ OMX First North Premier. Erik Penser Bank är Certified Adviser och nås på 08 – 463 80 00. www.arcaromapure.se

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se