Categories
Aktuellt Regulatoriska Pressmeddelanden

Konceptvalidering av ny och förbättrad produktion av livsmedelsolja

Pressmeddelande Lund den 27 februari 2017

Arc Aroma Pure och global aktör har konceptvaliderat ny och förbättrad produktion av livsmedelsolja

Under hösten 2016 har Arc Aroma Pure (publ) tillsammans med ett globalt teknikföretag, som är verksamma inom bland annat livsmedelsindustrin, genomfört en serie av tester inom produktion av livsmedelsolja i Italien. Resultaten har varit framgångsrika, med en konceptvalidering för effektiv produktion samt direkta kvalitetsförbättringar som följd. Enligt överenskommelse mellan det globala företaget och Arc Aroma Pure, blir nu nästa steg att formalisera ett samarbetsavtal för att arbeta vidare i ett gemensamt projekt. Målsättningen med projektet är att under 2017 gemensamt utveckla en ny produkt inom produktion för livsmedelsolja, som kan appliceras på en mängd olika produktionsplattformar. Lansering är planerad under nästa år och kommer enligt plan inkluderas i den globala partnerns nuvarande produktlinje. Den nya produkten kommer vara baserad på Arc Aroma Pures patenterade CEPT®-plattform.

Arc Aroma Pure har under hösten 2016 genomfört fullskaliga pilottester inom produktion för livsmedelsolja i Italien. Testerna har utförts i nära samarbete mellan ett globalt företag och Arc Aroma Pure. Testresultaten konceptvaliderades i linje med båda bolagens höga förväntningar, vilket gav en god produktion samt tydliga kvalitetsförbättringar av livsmedelsolja. Arc Aroma Pure kommer nu att inleda ett nära samarbete med den globala partnern för att tillsammans utveckla en ny produkt för produktion av livsmedelsolja. Projektet kommer inledas omedelbart under 2017, med målet att lansera en  ny produkt på marknaden under 2018, som samtidigt kommer inkluderas i partnerns nuvarande produktlinje, som riktar sig mot en global marknad. Produktutvecklingen kommer inledas med ett nytt pilottest, där den nya och förbättrade CEPT®-generatorn v6 kommer att användas i fullskalig produktion, under tre månader framåt.

  • De framgångsrika testresultaten av oljeproduktion för livsmedel i Italien visar tydligt på effektiviteten med vår CEPT®-plattform. Vi ser stora möjligheter tillsammans med denna globala aktör, där vi gemensamt utvecklar en konkurrenskraftig produkt som det finns ett stort behov av på marknaden, säger Johan Möllerström, VD för Arc Aroma Pure.

Arc Aroma Pure och det globala bolaget kommer arbeta nära tillsammans under utvecklingsperioden framöver, mot det gemensamma målet att nå ett kommersiellt och exklusivt distributörsavtal på marknaden. Avtalet i sin helhet planeras vara på plats innan marknadslansering under 2018. Arc Aroma Pure och partnern ser en stor potential i produktens möjliga applikationsområden och det stora kundvärde som CEPT®-plattformen kan leverera. Den nya produkten kan appliceras på produktionslinjer hos den globala aktörens existerande kunder, men även på konkurrerande aktörers produktionslinjer.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Johan Möllerström, VD (+46) 768 – 86 81 78 johan.mollerstrom@arcaromapure.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 27:e februari 2017 kl. 08.30.

www.arcaromapure.se www.cept.info

Om Arc Aroma Pure AB (publ) Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT® plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ OMX First North Premier. Erik Penser Bank är Certified Adviser och nås på 08 – 463 80 00. www.arcaromapure.se.

170227 PM AAP konceptvalidering.pdf

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se