Categories
Aktuellt Regulatoriska Pressmeddelanden

Delårsrapport 2016-05-01 – 2016-07-31

Sammanfattning av Q1 2016/2017 för koncernen Följande sammanfattning avser perioden Q1 2016-05-01 – 2016-07-31 • Intäkterna för perioden uppgick till 1,9 MSEK* • Resultatet för perioden uppgick till -2,7 MSEKLikvida medel uppgick till 9,4 MSEK • Antal aktier uppgick till 8 827 727 stycken, genomsnittligt antal 8 718 838 stycken • Vinst per aktie blev -0,31 SEK

Sammanfattning av Q1 2016/2017 för moderbolaget

Följande sammanfattning avser perioden Q1 2016-05-01 – 2016-07-31 med jämförelseperiod Q1 2015-05-01 – 2015-07-31. • Intäkterna för perioden uppgick till 1,9 MSEK (2,0 MSEK)* • Resultatet för perioden uppgick till -2,7 MSEK (-1,4 MSEK) • Likvida medel uppgick till 9,2 MSEK, därutöver kortfristiga placeringar om 0,03 MSEK (0,5 MSEK resp 8,6 MSEK) • Antal aktier uppgick till 8 827 727 stycken, genomsnittligt antal 8 718 838 stycken (7 455 000 stycken) • Vinst per aktie blev -0,24 SEK (-0,19 SEK) *) I intäkterna ingår lönebidrag och aktiverade kostnader.

Ladda ner hela rapporten: 160922 AAP delårsrapport Q1 16-17.pdf

Kommentarer från VD

Hög aktivitet och stora steg framåt Kvartalet har präglats av hög aktivitet och vi har tagit stora steg framåt inom flera olika områden. Teknik Generator version 5 Arbetet med version 5 av generatorn fortsätter. Målet är att den skall hållas i liv tills nästa generation tar över. Arbetet under sommaren har fokuserats på att kunna byta komponenter om det uppstår problem, samt att vidareutveckla kylningen. Detta har resulterat att vi har hittat en luftburen kylanläggning som väl möter våra krav. Generator version 6 Version 6 av generatorn har tagit stora steg framåt och vi kan nu producera pulser på +/- 4 000 V, vilket är ett stort genombrott. Det innebär att vi kommer testa en produkt som är väsentligt stabilare än version 5. Dessutom är hypotesen att den kommer att vara energieffektivare och inte slita på intilliggande utrustning, vilket ger en driftsäkrare produkt. Nästa steg är att kapsla in och sedan testa produkten utanför laboratoriemiljö. Målet är att ha en produkt för lansering under det början av fjärde kvartalet 2016. Ny kammare Arbetet med att hitta en ny kammare har också tagit stora kliv framåt. Vi har nu hittat en lösning som är gjord i ett mer värmetåligt material och bytet av komponenter är konstruerat på ett mycket bra sätt. Kammaren testas för tillfället med fokus på hållbarhet och elektriska fält. Vi har utökat våra möjligheter att göra gastester genom att hyra två anläggningar från ett externt företag. Det gör att vi kan utvärdera flera olika tester parallellt. De första testerna ser lovande ut och följer våra antaganden. Dessutom är den nya kammaren anpassad till version 6 av generatorn. Målet är att ha en produkt som är redo för lansering under slutet av det tredje kvartalet 2016. CE-märkning Vi har med Pär Henrikssons goda insatser lyckats CE-märka generatorn under sommaren. Detta är ett stort steg mot att gå från pilot till lansering. Vi kan också använda denna som bas när vi skall CE-märka nästa generation. Organisation Trots vissa bakslag är vi i slutfasen med att rekrytera till Kvalitet (QA) och servicetekniker. Vi är i stort behov av dessa personer och deras inverkan på organisationen och dess utveckling kommer att vara viktig. Kunder oliveCEPT® Vi har nu avtal med universitetet på plats och är överens om hur testerna skall göras. Vi har fått generatorerna från Spanien och de skall testas för full funktionalitet. Personal från Arc Aroma Pure kommer att närvara under hela projekttiden i Italien. dynaCEPT™ Projektet i Klippan fortsätter att leverera. Anläggningen bedömer att den producerar mer gas än de 12,7 procent som hittills varit den officiella siffran. Dock kvarstår vissa driftsproblem kopplade till den gamla kammaren och generatorn. bioCEPT® Jordberga står just nu stilla i väntan på utvärdering av kammaren. Vi har förberett oss genom att tekniskt uppdatera och förbereda containern. Nya projekt Det är glädjande att vi har ett stort antal förfrågningar i olika skeden: Kina Projektet i Kina är en containerlösning där containern byggs i Kina med en inhemsk partner som också tar ansvar för driften. Vi kommer att etablera två linjer och sedan utvärdera ökad gasproduktionen och minskat slam. Vi är igång med att etablera bolag och anställa personal för driftsättning. OptiFreeze Vi har fått en order på den första generatorn av version 6. Kvar att utveckla är styrenheten, som OptiFreeze vill ha justerad enligt egna önskemål. Helsingborg Detta projekt är väldigt nära ett drömprojekt. Vi kommer att ha två parallella rötkammare som matas mer eller mindre samtidigt och vi kommer sätta en CEPT direkt på det ena matningsröret. Det gör att vi tydligt kan utvärdera hur gasproduktionen påverkas. Dessutom ska vi inte installera en containerlösning utan bara CEPT (kammare + generator). Finansiering Kassaflöde Vår omsättning är stabil och kassaflödet, cirka 900 000 SEK per månad, är under kontroll. Emissionen Emissionen gav ett kapitaltillskott på cirka 12 MSEK vilket betyder att vi har kapital som räcker i ytterligare minst tolv månader. Försäljning av OptiFreeze-aktier Aktierna i vårt intressebolag OptiFreeze är en viktig tillgång, som idag är värderad till cirka 60 MSEK. OptiFreeze utvecklar en patenterad frysteknik baserad på CEPT®-plattformen och är idag nära ett industriellt genombrott i samarbete med viktiga partners. Framtid Med alla positiva resultat från våra testanläggningar, med en intressant pipeline och en välfylld kassa tycker jag att framtiden är ljus. När jag tillträdde som VD befann sig Arc Aroma Pure i gränslandet mellan utveckling och försäljning. När jag under hösten lämnar bolaget är vi ett marknadsbolag med tillverkning, vi är redo på alla plan med allt från innovation till marknadsföring, försäljning och leverans. Vi är väl förberedda för att flytta fram våra positioner ytterligare och det är vår absoluta ambition att under 2017 nå minst ett neutralt kassaflöde. Lund den 22 september 2016 Martin Linde, vd Arc Aroma Pure För ytterligare information, vänligen kontakta: Martin Linde, VD 0706 – 73 09 68 martin.linde@arcaromapure.se 160317-251 PO Rosenqvist, ordförande och marknadsansvarig 0705 – 50 03 86 p.o.rosenqvist@arcaromapure.se 160317-023_PO    
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22:e september 2016 kl. 08,00.   Om Arc Aroma Pure AB (publ) Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT®-plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT®-applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ OMX First North Premier och handlas under kortnamnet ”AAP B”. Erik Penser Bank är Certified Adviser och nås på 08-463 80 00. Arc Aroma Pure har 15 medarbetare och omsatte 11,7 MSEK 2014. www.arcaromapure.se.        

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se