Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

CEPT®-utrustning levereras till OX2 Produktion i pilotprojekt

Arc Aroma Pure AB (AAP) och OX2 Produktion har ingått avtal. Det avser ett gemensamt pilotprojekt där parterna utvärderar utrustningens förmåga att öka gasutbytet och effektiviteten i anläggningen. Avtalet har ett värde av 2,7 MKR, köpet av utrustning utvärderas efter avslutat pilotprojekt.

Avtalet innebär att Arc Aroma Pure har nått ännu en viktig milstolpe. CEPT®-plattformen ingår i ett pilotprojekt med syfte att gemensamt utvärdera CEPT®-utrustningens potential att öka effektiviteten vid industriell produktion av biogas. CEPT®-utrustningen kommer att kundanpassas och installeras i Helsingborg. Den avser generator och behandlingskammare för en linje till, skillnad från Arc Aroma Pures containerlösning som innehöll utrustning till två linjer med förbehandling.

OX2 som partner såväl som anläggningen i Helsingborg ger optimala betingelser. OX2 utvecklar, bygger, finansierar och förvaltar anläggningar för förnybar energi i Norden och omsatte 2015 1,6 mdr kronor. OX2 anläggningen har två parallella produktionslinjer. Ökningen i gasutbyte och produktionshastighet kan enkelt bestämmas genom att jämföra de två linjerna. Installation kommer att inledas under hösten varefter pilotprojektet planeras pågå en bit in i 2017. I avtalet ingår att kundanpassa CEPT®-plattformen för installation i produktionsflödet i befintlig anläggning.

”Projektet är ett led i Arc Aroma Pures strävan och strategi att vara lyhörda och lyssna på kundernas synpunkter samt förenkla och utveckla lösningar för att leva upp till marknadens högt ställda krav. Det är vår avsikt att använda OX2:s mönsteranläggning som en referensanläggning och demoanläggning då den är mycket väl lämpad att visa upp för såväl svenska som internationella kunder”, säger  PO Rosenqvist, styrelseordförande och marknadsansvarig i Arc Aroma Pure AB.

”Jag är mycket glad att avtalet nu är i hamn. Detta är ännu ett viktigt erkännande av vår innovativa CEPT®-teknik. Projektet kommer att initieras snarast och vara fokuserat på effektivisering av biogasproduktion som är en enorm marknad.  Vi vet att vår CEPT®-teknik kan öka lönsamheten för biogasproducenterna och att den har mycket goda framtidsutsikter. Detta avtal innebär att vi kommer in på en perfekt anläggning där effekten kan tydliggöras enkelt genom att direkt jämföra det två parallella linjerna. I projektet kan vi prova olika konfigurationer och alternativa placeringar i produktionsflödet i en av Sveriges modernaste biogasanläggningar. En utmärkt demoanläggning och referens i vår fortsatta marknadsföring”, säger PO Rosenqvist, styrelseordförande och marknadsansvarig i Arc Aroma Pure AB.

160906 Arc Aroma Pure CEPT®-utrustning levereras.pdf

För ytterligare information, vänligen kontakta: Martin Linde, VD 0706 – 73 09 68 martin.linde@arcaromapure.se

160317-251

PO Rosenqvist, styrelseordförande och marknadsansvarig 0705 – 50 03 86 p.o.rosenqvist@arcaromapure.se

160317-051_PO

www.arcaromapure.se www.cept.info

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 6:e september 2016 kl. 08.15.

Om Arc Aroma Pure AB (publ)

Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT®-plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT®-applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ OMX First North Premier och handlas under kortnamnet ”AAP B”. Erik Penser Bank är Certified Adviser och nås på 08-463 80 00. Arc Aroma Pure har 15 medarbetare och omsatte 11,7 MSEK 2014. www.arcaromapure.se.

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se