Categories
Aktuellt Regulatoriska Pressmeddelanden

VD fortsätter att förvärva aktier i Arc Aroma Pure AB

Arc Aroma Pures VD Martin Linde och Per Henriksson, via PL Holding AB, har ett avtal med innebörden att Martin Linde förvärvar 500 000 aktier i Arc Aroma Pure AB av PL Holding AB. Senaste transaktion i enlighet med detta avtal genomfördes den 7 september 2016.

”Arc Aroma Pure är ett av de mest spännande bolagen som just nu finns på börsen. Trots att jag valt att går vidare är min tro på bolaget stark. Jag ser att vi genom de senaste stegen är riktigt nära ett kommersiellt genombrott”, säger Martin Linde.

”Jag är glad över att Martin Linde finns kvar i närkretsen kring bolaget både som rådgivare och som storägare. Bolagets målbild är klar och tydlig och vi tar oss mot målet med en bra hastighet”, säger Per Henriksson.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Martin Linde, VD 0706 – 73 09 68 martin.linde@arcaromapure.se

160317-251

PO Rosenqvist, ordförande 0705 – 50 03 86 p.o.rosenqvist@arcaromapure.se

160317-051_PO

www.arcaromapure.se www.cept.info

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Arc Aroma Pure AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9:e september 2016 kl. 08.00.

Om Arc Aroma Pure AB (publ) Arc Aroma Pure har utvecklat ett sätt att kontrollera elektriska pulser som ger ett högt energiutbyte. Genom CEPT®-plattformen, som är en generator, används tekniken inom biogas, avloppsrening och extraktion. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT®-applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Arc Aroma Pures aktier är noterade på NASDAQ OMX First North Premier och handlas under kortnamnet ”AAP B”. Erik Penser Bank är Certified Adviser och nås på 08-463 80 00. Arc Aroma Pure har 15 medarbetare och omsatte 11,7 MSEK 2014. www.arcaromapure.se.

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se