Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

Arc Aroma Pure skall effektivisera olivoljeproduktion i Spanien

Arc Aroma Pure AB (publ.) har träffat en överenskommelse med Tasnord S.L. om utplacering av fem CEPT® baserade system för effektivisering av olivoljeproduktion i Spanien. Fyra av dessa skall installeras hos utvalda producenter i Andalusien, regionen där 80 % av landets totala produktion av olivolja sker. Ytterligare en anläggning skall installeras vid Andalusian Institute of Agricultural and Fisheries Research and Training (IFAPA), ett oberoende organ vilket sorterar direkt under det andalusiska regionala ministeriet för jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling i Junta de Andalucía (den regionala regeringen).  

Överenskommelsen är ett resultat av de lyckade försök som genomfördes under januari månad. Syftet med den aktuella överenskommelsen är att visa att CEPT® plattformen är effektiv och lönsam för olivoljeproducenten, att ett införande av tekniken ger såväl högre utbyte som ökad kvalitet. Systemen kommer att placeras ut hos olika aktörer för att utvärdera den ökning av produktionsvolymer och kvalitet som CEPT® systemet förväntas ge. Systemen kommer att placeras ut hos oljeproducenter som har olivpressar av olika fabrikat med syftet att visa att den positiva effekt som CEPT® -plattformen ger inte är beroende av olivpress, fabrikat eller process i övrigt. IFAPA är en oberoende organisation som garanterar opartiskhet och agerar som 3:e part vid verifieringen av tekniken. Projektet kommer att inledas i Spanien under augusti/september inför olivsäsongen som normalt pågår under oktober – januari. Utvärdering av resultatet kommer att ske löpande, en slutrapport planeras bli sammanställd under februari 2016.

Tasnord bildades 2004 och har idag distributionskanaler i flera länder. Bolaget, med huvudkontor i Palma de Mallorca, har specialiserat sig på användarspecifika lösningar inom vattenrening och applikationer inom livsmedelsproduktion. Bolaget har avtal med flera ledande globala aktörer.

”Tasnord S.L. ser en stor potential i CEPT® tekniken och har redan identifierat drygt 1000 olivoljeproducenter som är potentiella kunder. Samarbetet med IFAPA ger oss ett extra kraftfullt verktyg när vi diskuterar med potentiella kunder, deras ställning är mycket stark som en oberoende aktör. Vid sidan om olivolja fortsätter vi arbetet inom andra applikationsområden som biogas, vattenrening och livsmedel i Spaniel och på Malta, vi har flera intressanta aktörer som är intresserade av den innovativa CEPT® -tekniken”, säger Ricardo Marquina, CEO Tasnord S.L.

”Det är med stor tillfredställelse jag kan konstatera att resultaten från de genomförda pilottesterna nu leder till en brett upplagd marknadsintroduktion i Spanien. Detta är en konkret överenskommelse och ett viktigt första steg in på mycket stora olivoljemarknaden i Spanien. Spanien är den största producenten i världen vilket betyder att marknaden här är mycket stor och samtidigt expansiv. Då flera av de världsledande producenterna är aktiva här betyder detta att en lyckad introduktion av CEPT® tekniken kommer att sprida sig till andra olivoljeproducenter i medelhavsområdet och även internationellt.”, säger Pär Henriksson, VD, uppfinnare och grundare Arc Aroma Pure.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Pär Henriksson, VD Tel: 046 – 271 83 81 E-post:  per@arcaromapure.se Hemsida:  www.arcaromapure.se PO Rosenqvist, ordf Tel: 0705 – 50 03 86 E-post: p.o.rosenqvist@arcaromapure.se

Om Arc Aroma Pure AB (publ)

Bolaget skall utveckla och marknadsföra sin patenterade CEPT®-plattform till den globala Cleantech marknaden. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. CEPT®-behandlingen är ett energieffektivt och skonsamt alternativ till värmepastörisering och har en rad olika applikationsområden. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. www.arcaromapure.se.

ladda ner som pdf

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se