Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

Visning av Klippan

CEPT-installationen vid Klippans reningsverk har visats upp i samband med Envisys vårmöte.

Arc Aroma Pure demonstrerade CEPT®-utrustningen som är installerad vid reningsverket i Klippans kommun. Det tidigare kommunicerade projektet vid reningsverket i Klippans kommun visades upp för mycket intresserade deltagare under ett arrangemang som gick av stapeln den 3 juni.

Under Envisys vårmöte som gick av stapeln den 3 juni visades CEPT®-installationen vid Klippans reningsverk upp för 60-talet deltagare. Bland deltagarna fanns ansvariga representanter från kommuner, reningsverk, VA-bolag och avfallsbolag. Intresset bland deltagarna var mycket stort för projektet som pågår vid reningsverket och i synnerhet för CEPT®-behandlingen av slammet. CEPT®-installationen syftar till att öka gasutbytet samt att validera CEPT®-teknikens hygieniserande påverkan på slammet.

”Vi är i början av utvärderingsfasen av vilka fördelar CEPT®-teknologin ger oss och vår process, för närvarande visar de tester vi genomfört en ökning med 15-20% i gasutbytet relaterat till CEPT®-behandlingen. Vi skall också validera hygienisering genom CEPT®-behandling. Vidare tror vi att CEPT®-behandlingen av slammet ger oss en torrare rötrest. Alla delar tillsammans ger stor besparingspotential för oss vilket är mycket stimulerande” säger Börje Andersson, VA Chef Klippans reningsverk.

”Ett mycket väl planerat och genomfört arrangemang som har gett oss möjligheten att visa upp vår patenterade CEPT®-teknologi för en bred publik. CEPT®-teknologin kommer ge reningsverk som väljer CEPT®-teknologi i sin process stora möjligheter till besparingar avseende energiförbrukning och transporter eftersom gasutbytet ökar, rötresten blir torrare samt ökad kapacitet eftersom uppehållstiden i rötkammaren kan kortas” säger Mattias Lysebring, Försäljningschef Arc Aroma Pure AB.

CEPT®-utrustningen som är installerad vid reningsverket i Klippans kommun ingår i det tidigare kommunicerade pilotprojektet som medfinansieras av Arc Aroma Pure AB. Övriga partners och finansiärer är Nordic Water AB och Klippans kommun. Energimyndigheten stödjer projektet.

CEPT® -utrustningen utvecklas med syfte att vara ett så kallat “plug-in system”. Ett av Arc Aroma Pure AB’s delmål med installationen vid Klippans reningsverk är att skapa en OEM-produkt, det vill säga en produkt som kan ingå i ett annat företags produkt- och varunamn. De CEPT® -plattformar som ingår i vår förbehandlingsanläggning för biogasråvara och som används i övriga pilotprojekt kommer i fortsättningen att marknadsföras och säljas under produktnamnet bioCEPT.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Pär Henriksson, VD Tel: 046 – 271 83 81 E-post: per@arcaromapure.se Hemsida: www.arcaromapure.se PO Rosenqvist, ordf Tel: 0705 – 50 03 86 E-post: p.o.rosenqvist@arcaromapure.se

Om Arc Aroma Pure AB (publ) Bolaget skall utveckla och marknadsföra sin patenterade CEPT®-plattform till den globala Cleantech marknaden. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. CEPT®-behandlingen är ett energieffektivt och skonsamt alternativ till värmepastörisering och har en rad olika applikationsområden. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. www.arcaromapure.se.

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se