Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

Uppdatering av aktiviteter

Uppdatering av aktiviteter kopplade till bioCEPT®

Arc Aroma Pure AB (publ.) är mycket aktiva på marknaden och i olika projekt. Vi har valt att släppa detta PM för att leva upp till vårt löfte att vara transparenta och hålla våra ägare välinformerade.

bioCEPT® driftsatt i Jordberga Bolagets bioCEPT® är nu installerad och driftsatt vid biogasanläggningen i Jordberga utanför Trelleborg. De preliminära resultaten är mycket lovande och enligt förväntan. Vår bioCEPT® i Jordberga kommer att vara en viktig demoanläggning nu när vi börjar ta emot såväl svenska som utländska delegationer, som framfört sitt intresse att se CEPT® anläggningen i drift. Biogasanläggningen i Jordberga är Sveriges största och modernaste anläggning för produktion av biogas.

bioCEPT® registrerat varumärke Patentverket har nu meddelat att bioCEPT® är ett registrerat varumärke. Registreringen är ett viktigt steg i bolagets marknadsstrategi.

Marknadsaktiviteter Representanter från bolaget har besökt presumtiva kunder och samarbetspartners inom olika marknadssegment och i ett flertal länder. Detta inkluderar bland annat besök i Kina, Thailand, Indien, Spanien och USA. Vi konstaterar att bemötandet alltid är mycket positivt och att intresset är även det mycket stort.

Lyckade tester i olivoljeprojektet Nyligen installerade bolaget en CEPT® generator med behandlingskammare i en av världens ledande anläggningar för produktion av olivolja i södra Spanien. Anläggningen är förmodligen den största i världen och tar emot många besökare. Syftet var att prova CEPT® plattformen under pågående produktion i full skala och att studera hur tekniken kan effektivisera olivoljeproduktionen.

Ansvariga vid anläggningen och tillresta experter var inledningsvis skeptiska, men efter några få timmars drift var det uppenbart för alla att teknologin fungerar. Vi har därmed verifierat att de effekter som påvisats i laboratoriet även erhålls i stor skala. Olivoljans kvalitet förbättras avsevärt och mängden högkvalitativ olivolja som kan utvinnas ökar med mer än 10 % efter en CEPT® behandling. Vi har nu en god grund för fortsatta diskussioner med olivoljeproducenter och aktörer i branschen, diskussioner som drivs tillsammans med vår partner TasNord.

Samarbete med AZTI tecnalia Arc Aroma Pure AB har vid besök i Bilbao lagt grunden för ett samarbete med AZTI tecnalia, Spaniens ledande forskningsinstitut inom ”marine and food”, ”in the context of sustainable”. Vi kommer att samarbeta med målet att utveckla utrustning och metoder baserade på CEPT® teknologin samt att hjälpa tilltänkta kunder med utvärdering och beslutsunderlag.

Uppmärksamhet i Media Pär Henriksson har intervjuats av en journalist från Helsingborgs Dagblad och Sydsvenska Dagbladets gemensamma näringslivsredaktion, 8till5 och en fotograf har besökt vårt företag. Den 24 januari publicerades en stort uppslagen artikel på över 6 sidor, där Arc Aroma Pure AB lyftes fram med text och bilder. Texten inleddes med orden Lundabolaget Arc Aroma Pure var det skånska bolag som hade den överlägset starkaste kursutvecklingen i fjol. Aktien som handlas på Aktietorget steg med 311 procent.”

”I detta PM har mina kollegor och jag försökt att summera lite av det som händer i bolaget. Som alla förstår kan vi inte berätta om allt, vilket skulle bryta mot olika regler och etik. Jag kan sammanfatta att tempot är högt och att vi arbetar fokuserat. Vi befinner oss mitt i processen att gå från forskning och utveckling till marknad och produktion. En process om inte är helt enkel, men vi är på väg.”, säger Pär Henriksson, VD, uppfinnare och grundare Arc Aroma Pure.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Pär Henriksson, VD Tel: 046 – 271 83 81 E-post:  per@arcaromapure.se Hemsida:  www.arcaromapure.se PO Rosenqvist, ordf Tel: 0705 – 50 03 86 E-post: p.o.rosenqvist@arcaromapure.se

Om Arc Aroma Pure AB (publ) Bolaget skall utveckla och marknadsföra sin patenterade CEPT® -plattform till den globala Cleantech marknaden. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. CEPT® -behandlingen är ett energieffektivt och skonsamt alternativ till värmepastörisering och har en rad olika applikationsområden. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT®  -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. www.arcaromapure.se.

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se