Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

Arc Aroma Pure AB: Första CEPT®-plattformen levererad

Under vecka 23 slutfördes arbetet på bolagets första CEPT®-plattform. Plattformen har fraktats till BroGas på Gotland där arbetet med installationen och uppstart inleds under vecka 24.

Som tidigare meddelat tillverkar Arc Aroma Pure en första pilotserie om tre CEPT®-plattformar, alla med dubbla behandlingslinjer. Arbetet på den första av dessa har nu slutförts i samarbete med vår underleverantör som är specialiserad på framtagning av procesutrustning i rostfritt. Viss intrimning har genomförts och containern har fått en tydlig profil i grönt med logotype på sidan. Det är med stolthet som bolagets representanter övervakade lastningen av containern på lastbil för frakt till BroGas på Gotland där installationen kommer att inledas under vecka 24. Vi kommer att lägga upp ett kort reportage på vår hemsida inom kort och även informera vidare i vår bokslutskommuniké.

”Det händer mycket i bolaget just nu. Den första anläggningen är på väg ut och det pågår arbete med att färdigställa ytterligare containers. Det är inte utan stolthet bolagets representanter vinkar på återseende till den gröna container när den åker iväg. Som en av de anställda sa ”Det är nästan svårt att förstå att detta faktiskt är vår CEPT®, den är riktigt snygg och professionell in i minsta detalj.” Med tanke på intresset och det gensvar som vi möter kommer vi att starta upp produktion av ytterligare enheter inom kort”, säger PO Rosenqvist, styrelseordförande Arc Aroma Pure AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta

PO Rosenqvist, styrelseordförande Arc Aroma Pure AB, 070 – 550 03 86, p.o.rosenqvist@arcaromapure.se.

Om Arc Aroma Pure AB (publ)

Bolaget skall utveckla och marknadsföra sin patenterade CEPT® -plattform till den globala Cleantech marknaden. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. CEPT® behandlingen är ett energieffektivt och skonsamt alternativ till värmepastörisering och har en rad olika applikationsområden. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. www.arcaromapure.se.

Ladda ner som pdf

Cept

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se