Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

Arc Aroma Pure AB undersöker möjligheterna om att lista bolagets aktier på Nasdaq First North

Arc Aroma Pure AB (publ) som i dag är listat på AktieTorget har påbörjat en process i syfte att undersöka möjligheten att lista bolagets aktier på Nasdaq First North.

I syfte att förbereda för en notering på en reglerad handelsplats har styrelsen i Arc Aroma Pure AB fattat beslut om att undersöka möjligheterna till ett listbyte till Nasdaq First North. Styrelsen anser att bolaget nu gått in i ett nytt skede i och med att grundutvecklingen av företagets generator är färdig och kan kommersialiseras. Styrelsen anser att ett möjligt listbyte skulle ge stora fördelar i den pågående globala lanseringen av bolagets produkter. Skälet är att Nasdaq OMX är ett välkänt varumärke runt om i världen. Ett listbyte kan även möjliggöra för institutionella ägare att investera i Arc Aroma Pure AB.

Som en del i förberedelserna för att notera bolaget på en reglerad handelsplats kommer bolaget även att påbörja implementeringen av redovisningsstandarden IFRS, International Financial Reporting Standards.

I arbetet med att undersöka möjligheterna till listbytet har Arc Aroma Pure AB valt Erik Penser Bankaktiebolag som finansiell rådgivare.

– Bolaget utvecklas enligt plan och ett möjligt listbyte med målet att senare notera bolaget på en reglerad handelsplats i kombination med ändrade redovisningsstandarder leder till att vi tar bolaget till en högre nivå. Förutom att Nasdaq OMX är ett starkt och välkänt varumärke globalt är vår målsättning att åtgärderna ska få goda effekter för aktieägarna, säger Pär Henriksson, VD Arc Aroma Pure AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Pär Henriksson, VD Tel: 046 – 271 83 81 E-post: per@arcaromapure.se

PO Rosenqvist, styrelseordförande Tel: 0705 – 50 03 86 E-post: p.o.rosenqvist@arcaromapure.se

Om Arc Aroma Pure AB (publ) Bolaget marknadsför sin patenterade CEPT®-generator på globala marknaden. Generatorn använder kortvariga högspänningspulser i syfte att öppna upp celler eller spränga cellmembran och döda oönskade mikroorganismer. CEPT®-generatorn har en rad olika applikationsområden. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra applikationsområden. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och är noterat på small cap-listan AktieTorget. www.arcaromapure.se.

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se