Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

Styrelseförändringar i Arc Aroma Pure AB

Arc Aroma Pure AB (AAP) kommer att genomföra förändringar i bolagets styrelse med anledning av att Fredrik Westman kommer att avgå inom sex månader. Skälet är att styrelseledamoten Fredrik Westman utsetts till VD i OptiFreeze AB och att de två företagen kommer att samarbeta med varandra i stor utsträckning.

Arc Aroma Pure AB är den största delägaren i OptiFreeze AB. De två företagen kommer att samarbeta med varandra i en stor utsträckning och har därför ingått ett avtal som definierar formerna för detta samarbete. Med anledning av detta har Arc Aroma Pure, OptiFreeze och AktieTorget dragit slutsatsen att Westman inte bör sitta i styrelsen i Arc Aroma Pure och därmed delta i styrelsebeslut som berör förhållandet till OptiFreeze samtidigt som han har rollen som VD i OptiFreeze.

AktieTorget har beviljat dispens om sex månader, därefter ska Westman ha lämnat styrelsen i Arc Aroma Pure. Under denna dispenstid ska Westman inte delta i styrelsearbete hos Arc Aroma Pure gällande frågor som rör förhållandet till OptiFreeze.

Arc Aroma Pure AB har nyligen ingått samarbetsavtal rörande två pilotanläggningar, dels i samarbete med Nordic Water, dels i samarbete med BroGas. Dessa två projekt fortskrider enligt plan.

 Ladda ner som pdf

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se