Categories
Regulatoriska Pressmeddelanden

Arc Aroma Pure AB (publ) har träffat en överenskommelse om samarbete med Nordic Water Products AB

Arc Aroma Pure AB (AAP) har tecknat en överenskommelse med Nordic Water Products AB (NW). Överenskommelsen är en följd av de gemensamma positiva pilotförsök som genomförts vid ett reningsverk. Parterna skall nu samverka i fullskaliga tester hos en tredje part, inledning av försöken planeras att ske under våren 2014 och kommer att pågå i cirka sex månader. Om försöken ger förväntade resultat kommer en gemensam produkt att lanseras via NW:s globala nätverk.

AAP och Nordic Water Products AB har sedan några månader tillbaka genomfört pilotförsök vid ett avloppsreningsverk där de två företagens tekniker kombinerats i syfte att se om man kan uppnå en förhöjd effekt. Försöken har varit lyckade och fullskaligt test kommer därför att starta under våren 2014 och pågå i cirka sex månader. Det fullskaliga testet syftar till att verifiera de synergieffekter som observerats vid pilottesterna.

I nuläget bedömer AAP att resultat kan offentliggöras först efter att det fullskaliga testet avslutats.

Om resultaten i det fullskaliga testet är positivt har företagen för avsikt att ingå ett avtal som innebär att Nordic Water Products AB ska marknadsföra och sälja den kombinerade tekniken globalt via dotterbolag och återförsäljare. AAP:s CEPT®-plattform ingår som en komponent i den kombinerade tekniken. Nordic Water Products AB utvecklar och marknadsför mekaniska och processtekniska produkter och tekniker för rening av vatten och avloppsvatten till kommunala och industriella kunder över hela världen.

”Vi är mycket glada att vi nu kommit så långt att vi kan starta fullskaliga tester. Om testerna slår väl ut har vi en partner med ett grundmurat gott rykte på den globala marknaden. Nordic Water är ett innovativt företag med flera spännande produkter på marknaden, att samarbeta med ett företag som Nordic Water ger oss trovärdighet och tillgång till ett mycket väl utbyggt globalt marknadsförings- och försäljningsnätverk”, säger Pär Henriksson, VD Arc Aroma Pure AB.

”Nordic Water ser en stor potential i de kombinerade teknikerna med många applikationsområden inom vårt segment vattenrening. Vi söker aktivt efter ny innovativ svensk teknik och Arc Aroma Pure passar oss väl eftersom företaget står för nytänkande och nyfikenhet”, säger Göran Arnkil, Partner, Nordic Water Products AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pär Henriksson, VD och grundare Arc Aroma Pure AB

Tel: 046 271 8381

E-post:  per@arcaromapure.se

PO Rosenqvist, Ordförande Arc Aroma Pure AB

Tel: 070 – 55 00 386

E-post: p.o.rosenqvist@arcaromapure.se

Hemsida: www.arcaromapure.se

Om Arc Aroma Pure AB (publ): Bolaget skall utveckla och marknadsföra sin patenterade CEPT® -plattform till den globala Cleantech marknaden. Plattformen använder kortvariga högspänningspulser som spränger cellmembranet och dödar oönskade mikroorganismer. CEPT® behandlingen är ett energieffektivt och skonsamt alternativ till värmepastörisering och har en rad olika applikationsområden. Effektivisering av biogasproduktion och införande av nya råvaror som inte kan användas idag är i fokus. Vatten, ballastvatten och flytande livsmedel är exempel på andra CEPT® -applikationer. Företaget grundades 2008, har sitt säte i Lund och har fått olika utmärkelser och stöd från bland annat Vinnova och Energimyndigheten. Se vidare på bolagets hemsida www.arcaromapure.se.

Ladda ner nyhet som pdf

Towards a Sustainable World

Together we can contribute to a more sustainable world! Our vision is to make both the food and plant industries more sustainable, reduce emissions, decrease energy consumption, and reduce waste. At the same time, we aim to increase the profitability of our customers and create long-term value for our owners. 

The company is located in Lund and its stock is traded on Nasda First North Growth Market. Erik Penser Bank is Certified Adviser and can be reached at +46 8 463 80 00 or certifiedadviser@penser.se