2021-11-23, 08.30 (CET)

OptiCept Technologies AB överklagar beslut om sanktionsavgift från Finansinspektionen

OptiCept Technologies har lämnat in ett överklagande till Förvaltningsrätten i Stockholm av Finansinspektionens beslut om sanktionsavgift från den 14 oktober 2021.

Som tidigare meddelats har Finansinspektionen funnit att ArcAroma AB (publ) i december 2017 åsidosatt kraven på offentliggörande av insiderinformation och upprättande av en korrekt insiderförteckning i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 596/2014 om marknadsmissbruk (Mar).

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Möllerström, VD

+46 768 86 81 78

johan.mollerstrom@opticept.se

OptiCept Technologies AB (publ), 556844-3914 förser livsmedels-och växtindustrin med högteknologiska lösningar som bidrar till en mer hållbar värld och möjliggör klimatsmart ekonomisk tillväxt. OptiCept optimerar biologiska processer - Ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet, minskat avfall och förbättrad kvalitet (smak, doft, färg, näringsinnehåll) hos slutprodukten. Teknologins positiva effekter ger såväl ekonomiska fördelar för kunden, bättre produkter för konsumenten och mindre påverkan på vår miljö. 

Genom patenterad teknologi inom PEF (pulsed electric field) och VI (Vacuum Infusion), öppnar vi upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela världen. OptiCepts vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och PlantTech. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se

Release

Subscriber to our newsletters

Fill out the form to subscribe to our reports, press releases and, news.