OptiFreeze tar ytterligare ett viktigt steg mot kommersialisering. Skriver nytt avtal i Sverige

Regulatorisk
OptiFreeze har idag skrivit ett samarbets- och utvärderingsavtal med Dagab, en av Sveriges största aktörer inom dagligvaru- och service-handeln. Dagab försörjer ca 6 000 butiker med bland annat blommor. Dagab kommer i första stadiet att få rosor behandlade med OptiBoost[TM] från OptiFreeze anläggning i Lund för utvärdering. Om Dagab blir nöjda med utvärderingen kan det bli aktuellt att förse sina butiker med OptiBoost-behandlade[ ]blommor
Läs mer

OptiFreeze redo för kommersiell utrullning och har omarbetat affärsmodellen

Regulatorisk
OptiFreeze har under hösten arbetat hårt för att färdigställa produkt och metod. Det är med stor glädje vi nu kan bekräfta att både vår metod och vår tekniska utrustning är redo för utrullning. OptiFreeze har nått kommersiellt läge på snittblommor och är redo för lansering.
Läs mer

OptiFreeze styrelse och personal tecknar optioner

Teckningstiden i OptiFreeze AB:s (OptiFreeze) emission av teckningsoptioner avslutades den 11 september 2020. Styrelse och personal förvärvade totalt 175 000 optioner för priset 2,47 kr per option. Teckningen fördelades på 60 000 optioner OptiFreeze TO 2 till styrelsen och 115 000 optioner OptiFreeze TO 1 till personal och nyckelpersoner. Ytterligare 35.000 inom incitamentsprogrammet OptiFreeze TO 1 sparas för planerad rekrytering av nyckelpersoner. 
Läs mer

Prenumerera på våra utskick

Fyll i formuläret för att prenumerera på rapporter, pressmeddelanden och nyheter.