OptiFreeze hittar nytt användningsområde som kan dubbla den potentiella marknaden.

Regulatorisk
OptiFreeze har idag tecknat avtal med Redlands roses i Kenya med syfte att testa hur OptiBoost[TM ]kan stärka blommorna inför transporten. Detta kan även bidra till att på sikt kunna ersätta flygfrakt med sjöfrakt och därmed sänka såväl miljöavtryck som kostnader.
Läs mer

OptiFreeze offentliggör preliminär tidplan avseende fusionen med ArcAroma

Regulatorisk
OptiFreeze AB (publ) (”OptiFreeze”) informerar härmed om en preliminär tidplan avseende fusionen med ArcAroma AB (publ) (”ArcAroma”). Förväntat datum för slutförande av fusionen är den 21 maj 2021.
Läs mer

OptiFreeze lanserar OptiBoost[TM] i butik, starten på kommersiell utrullning

Från fredag 9 april kommer konsumenter att kunna köpa behandlade rosor i två skånska butiker. OptiFreeze samarbetspartner, APH startar produktionen och butikerna kommer att skyltas upp enligt det butikskoncept för OptiBoost[TM] som tagits fram tillsammans med SRC Scandinavian Retail Center. OptiFreeze kommer därmed att börja få intäkter.
Läs mer

OptiFreeze skapar blomsterkoncept för handeln tillsammans med SRC

OptiFreeze har avtalat med SRC-Scandinavian Retail Center att ta fram ett koncept som ska stötta butikerna vid försäljning av OptiBoost[-]behandlade rosor.
Läs mer

OptiFreeze AB (publ) kallar till extra bolagsstämma

Regulatorisk
Aktieägarna i OptiFreeze AB (publ), org.nr 556844-3914, kallas härmed till extra bolagsstämma den 5 mars 2021 klockan 14.00 att avhållas på OptiFreezes kontor på adress Kalkstensvägen 16, 224 78 Lund.
Läs mer

OptiFreeze tecknar avtal för skogsindustrin med Mondi South Africa

Regulatorisk
Avtalet innebär att OptiFreeze tillsammans med Mondi ska utvärdera OptiFreeze-teknologin på sticklingar och småplantor av eukalyptus i syfte att stärka plantan och minska svinn.
Läs mer

OptiFreeze höjer prognosen med 50%

Regulatorisk
OptiFreeze upplever ett stort internationellt intresse för bolagets OptiBoost[TM] ett system för hållbarhetsförlängning av snittblommor. Det stora intresset i kombination med den föreslagna fusionen med ArcAroma gör att bolaget ser en möjlighet att höja prognosen för installerade system under de kommande två åren från 30 till 45 system. Vår uppskattning är att varje system ska generera intäkt* på ca 10 milj kr per år när användningen är i full gång. *Vad genomsnittlig intäkt blir avgörs av kunderna utnyttjandegrad.
Läs mer

Prenumerera på våra utskick

Fyll i formuläret för att prenumerera på rapporter, pressmeddelanden och nyheter.

sv_SESV