2021-11-25, 09.43 (CET)

OptiCept Technologies AB tillkännager valberedning inför bolagsstämman 2022

OptiCept Technologies valberedning inför årsstämman den 25 maj 2022, har tillsatts enligt beslut för valberedningens tillsättande från årsstämman 2021, vilket innebär att den har utsetts utifrån de tre största ägarna röstmässigt per den 30 september 2021.  

Valberedningen består av: 

  • Petr Dejmek, representerande sig själv med familj och 3B Tech & Med Science Handelsbolag 

  • James D Shelton representerande Railroad Ranch Capital Management 

  • Ola Möllerström representerande familjen Möllerström med närstående 

Aktieägare som vill lämna förslag eller synpunkter till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen senast den 31 januari 2022 via e-post till info@opticept.se eller via brev till OptiCept Technologies AB, Valberedningen, Skiffervägen 12, 224 78 Lund. 

För styrelsen, 

Ulf Hagman, styrelseordförande 

ulf.hagman@opticept.se

+46 733 63 63 80 

OptiCept Technologies AB (publ), 556844-3914 förser livsmedels-och växtindustrin med högteknologiska lösningar som bidrar till en mer hållbar värld och möjliggör klimatsmart ekonomisk tillväxt. OptiCept optimerar biologiska processer - Ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet, minskat avfall och förbättrad kvalitet (smak, doft, färg, näringsinnehåll) hos slutprodukten. Teknologins positiva effekter ger såväl ekonomiska fördelar för kunden, bättre produkter för konsumenten och mindre påverkan på vår miljö. 

Genom patenterad teknologi inom PEF (pulsed electric field) och VI (Vacuum Infusion), öppnar vi upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela världen. OptiCepts vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och PlantTech. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se

OptiCept Technologies AB tillkännager valberedning inför bolagsstämman 2022

Prenumerera på våra utskick

Fyll i formuläret för att prenumerera på rapporter, pressmeddelanden och nyheter.

sv_SESV