2022-01-13, 18.48 (CET)

OptiCept Technologies beslutar om listbyte till reglerad marknad

Regulatorisk

Tidigare har OptiCept kommunicerat sin avsikt att genomföra ett listbyte, från Nasdaq First North Growth till Nasdaqs huvudlista i Stockholm. Styrelsen i OptiCept Technologies har idag beslutat att genomföra detta och ansöka om listbyte.

För att anpassa bolaget till regelverket i reglerad marknad har ett internt arbete pågått under en tid och nu genomförs vissa förändringar i styrelsen.

Den första är att styrelsens suppleanter har valt att avgå eftersom man inte får ha suppleanter på huvudlistan.

Den andra förändringen är att styrelsens ordförande Ulf Hagman lämnar sitt operativa uppdrag. I dagsläget har Ulf Hagman haft en operativ roll som säljansvarig inom företagets applikation för blommor, med listbytet krävs det en styrelseordförande som är oberoende och med fullt fokus på styrelsearbetet och därför lämnar Ulf Hagman sin operativa roll för att endast ägna sig åt styrelsen.

”Genom avtalet med Syngenta för OptiBoost har vi en stark säljpartner och jag har gjort mig själv överflödig i det operativa arbetet, nu har vi rätt organisation på plats för att driva detta framåt. Teamet har styrelsens fulla förtroende och jag kan fokusera helt på styrelseuppdraget. Självklart finns jag som resurs och mitt kontaktnät i blomsterbranschen kommer säljteamet säkert att ha nytta av” säger Ulf Hagman, styrelseordförande OptiCept Technologies AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Ulf Hagman, Styrelseordförande 

+46 733 63 63 80 

ulf.hagman@opticept.se

Eller

Johan Möllerström, VD 

+46 768 86 81 78 

Johan.mollerstrom@opticept.se

OptiCept Technologies AB (publ), 556844-3914 förser livsmedels-och växtindustrin med högteknologiska lösningar som bidrar till en mer hållbar värld och möjliggör klimatsmart ekonomisk tillväxt. OptiCept optimerar biologiska processer - Ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet, minskat avfall och förbättrad kvalitet (smak, doft, färg, näringsinnehåll) hos slutprodukten. Teknologins positiva effekter ger såväl ekonomiska fördelar för kunden, bättre produkter för konsumenten och mindre påverkan på vår miljö.  

Genom patenterad teknologi inom PEF (pulsed electric field) och VI (Vacuum Infusion), öppnar vi upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela världen. OptiCepts vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och PlantTech.  

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se

PM Listbyte 2022-01

Prenumerera på våra utskick

Fyll i formuläret för att prenumerera på rapporter, pressmeddelanden och nyheter.