Delresultat från Dagab bekräftar starka resultat för OptiBoost[TM]. 20 % ökad försäljning och kraftigt reducerat svinn

Regulatorisk
En kommersiell utvärdering av OptiBoost[TM ]- rosor inom Dagab har nu pågått i 10 veckor och vi ser 20% högre försäljning och kraftigt reducerat svinn i de 100 butiker som ingår i utvärderingen.
Läs mer

OptiCept Technologies rapporterar om mycket bra resultat för den kommersiella utvärderingen hos ICA Toppen

Regulatorisk
ICA Toppen i Höllviken som sålt OptiBoost[TM ]- rosor sedan i april rapporterar 15% högre försäljning och 25% lägre svinn. Bruttovinsten är mer är 50% bättre än föregående år.
Läs mer

OptiCept Technologies AB genomför tidigare kommunicerad riktad nyemission till Wiser Group

Regulatorisk
Styrelsen för OptiCept Technologies AB (publ) (”OptiCept” eller ”Bolaget”) har idag, i enlighet med vad som kommunicerades den 10 september 2021, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 juni 2021, beslutat om och genomfört en riktad nyemission om totalt 97 600 aktier till Wiser Group Holdings Inc. och Wiser Group Holdings Ltd. (den ”Riktade emissionen”). Den Riktade emissionen tillför Bolaget cirka 6 MSEK.
Läs mer

OptiCept Technologies ökar fokus på Asien

Regulatorisk
OptiCept Technologies AB har idag ett tecknat avtal med Wiser Group i Kina som innebär att OptiCept ökar sitt ägande i parternas gemensamma holdingbolag i Hongkong från 50 till 60%. Betalning kommer att göras genom en riktad nyemission till Wiser på 3 milj kronor. Samtidigt investerar Wiser ytterligare drygt 3 milj kronor i samma nyemission. Kursen på emissionen kommer att bli 30 dagars genomsnittskurs utan rabatt.
Läs mer
sv_SESV