2021-12-21, 10.23 (CET)

OptiCept Technologies stärker sin kommersiella framtida förmåga genom rekrytering av ny Head of Sales och Head of Research and Development.

OptiCept Technologies förstärker organisationen genom att rekrytera Thomas Lundqvist för rollen som Head of Sales samt Henrik Heringslack för rollen som Head of Research and Development. Rekryteringarna är en del i den uttalade strategin att större fokus framöver ligger främst på kommersialisering. 

Thomas Lundqvist är i grunden utbildad civilingenjör med inriktning industriell ekonomi vid Linköpings Universitet och har mångårig erfarenhet i nyckelpositioner inom försäljning och affärsutveckling. Thomas har spenderat många år inom livsmedelsindustrin och FoodTech, bland annat för JBT FoodTech och har arbetat globalt med de största aktörerna på marknaden. Han ansluter till OptiCept med start i januari 2022 och kommer närmast från Ecolean där han arbetade som Director Group Technical Service. 

Henrik Heringslack är även han civilingenjör med inriktning maskinteknik, han har omfattande erfarenhet av R&D och projektledning bland annat har Henrik arbetat för Axis Communications, Sony Ericsson och senast som Senior Manager för Vestas.  

”Vi är mycket nöjda med att välkomna Thomas Lundqvist och Henrik Heringslack till OptiCept. Vi fyller två nyckelpositioner som ett led i att fullfölja vår övergripande strategi med fokus på ökad kommersialisering.” Säger Johan Möllerström, VD, OptiCept Technologies. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Hagman, Styrelseordförande

+46 733 63 63 80

ulf.hagman@opticept.se

eller

Johan Möllerström, VD

+46 768 86 81 78

Johan.mollerstrom@opticept.se

OptiCept Technologies AB (publ), 556844-3914 förser livsmedels-och växtindustrin med högteknologiska lösningar som bidrar till en mer hållbar värld och möjliggör klimatsmart ekonomisk tillväxt. OptiCept optimerar biologiska processer - Ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet, minskat avfall och förbättrad kvalitet (smak, doft, färg, näringsinnehåll) hos slutprodukten. Teknologins positiva effekter ger såväl ekonomiska fördelar för kunden, bättre produkter för konsumenten och mindre påverkan på vår miljö. 

Genom patenterad teknologi inom PEF (pulsed electric field) och VI (Vacuum Infusion), öppnar vi upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela världen. OptiCepts vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och PlantTech. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se

Release