2021-11-10, 11.04 (CET)

Slutresultat från Dagabstudien bekräftar mycket starka resultat för OptiBoost[TM]

Regulatorisk

Den kommersiella utvärderingen av OptiBoost[TM ]- rosor inom Dagab är nu klar efter 16 veckor och bekräftar 20% högre försäljning och kraftigt reducerat svinn i de 100 butiker som ingår i utvärderingen.

OptiCept startade i somras en kommersiell utvärdering tillsammans med Dagab och grossisten APH. Dagab har sedan i mitten på juli sålt rosor behandlade med OptiBoostTM i 100 butiker. Detta har jämförts med 100 likvärdiga butiker som har fortsatt att sälja obehandlade rosor. Utvärderingen har gjorts som ett blindtest, innebärande att varken butiken eller konsumenterna har vetat vilka butiker som har sålt OptiBoost-rosor och vilka som har sålt obehandlade rosor. Syftet med detta var att verkligen se vad som händer med försäljning och svinn.

Slutresultatet visar att försäljning har varit stark i alla butiker men de butiker som har sålt OptiBoost-rosor har ökat sin försäljning med 20 procentenheter mer än de jämförande butikerna. Man ser även kraftigt minskat svinn beroende på att rosorna håller längre.

”Vi är mycket glada över att få delresultaten från 10-veckorsresultet bekräftade. Detta är ett mycket viktigt steg i vår internationella utrullning. Vi var på en internationell mässa i Amsterdam i förra veckan tillsammans med Syngenta och konstaterade mycket stort intresse för vår metod och de starka kommersiella resultaten från delstudien hos Dagab. Slutresultaten från Dagab och den starka stöttningen från Syngenta gör att vi ser framtiden an med stort självförtroende”säger Ulf Hagman, Styrelseordförande OptiCept Technologies AB

”Kundnöjdhet och minskat miljöavtryck mycket viktigt för oss inom Dagab. Resultatet av studien är därmed intressant” Säger Daniel Månsson, kategoriområdeschef frukt, grönt & blommor, Dagab

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Hagman, Styrelseordförande

+46 733 63 63 80

ulf.hagman@opticept.se

eller

Johan Möllerström, VD

+46 768 86 81 78

Johan.mollerstrom@opticept.se

OptiCept Technologies AB (publ), 556844-3914 förser livsmedels-och växtindustrin med högteknologiska lösningar som bidrar till en mer hållbar värld och möjliggör klimatsmart ekonomisk tillväxt. OptiCept optimerar biologiska processer - Ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet, minskat avfall och förbättrad kvalitet (smak, doft, färg, näringsinnehåll) hos slutprodukten. Teknologins positiva effekter ger såväl ekonomiska fördelar för kunden, bättre produkter för konsumenten och mindre påverkan på vår miljö. 

Genom patenterad teknologi inom PEF (pulsed electric field) och VI (Vacuum Infusion), öppnar vi upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela världen. OptiCepts vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och PlantTech. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som OptiCept Technologies AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 november 2021.

PM Dagab 2021-11-10
sv_SESV