2021-11-19, 08.40 (CET)

Slutresultatet från Dagabstudien är ännu bättre än vad som tidigare kommunicerats

Regulatorisk

Pressmeddelande

Lund 19 november 2021

 

 

Efter ytterligare kontroll av siffrorna visar det sig att den kommersiella utvärderingen av OptiBoostTM - rosor inom Dagab har gett en försäljningsökning med 36 %-enheter och halverat svinn, vilket motsvarar 7 %-enheter.

 

Resultaten avser förbättring i de 100 butiker som har sålt behandlade rosor jämfört med de 100 butiker som har sålt obehandlade rosor.

 

Bakgrund från tidigare pressmeddelande:

OptiCept startade i somras en kommersiell utvärdering tillsammans med Dagab och grossisten APH. Dagab har sedan i mitten på juli sålt rosor behandlade med OptiBoostTM i 100 butiker. Detta har jämförts med 100 likvärdiga butiker som har fortsatt att sälja obehandlade rosor. Utvärderingen har gjorts som ett blindtest, innebärande att varken butiken eller konsumenterna har vetat vilka butiker som har sålt OptiBoost-rosor och vilka som har sålt obehandlade rosor. Syftet med detta var att verkligen se vad som händer med försäljning och svinn.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Ulf Hagman, Styrelseordförande

+46 733 63 63 80

ulf.hagman@opticept.se

 

eller

 

Johan Möllerström, VD

+46 768 86 81 78

Johan.mollerstrom@opticept.se

 

 

 

OptiCept Technologies AB (publ), 556844-3914 förser livsmedels-och växtindustrin med högteknologiska lösningar som bidrar till en mer hållbar värld och möjliggör klimatsmart ekonomisk tillväxt. OptiCept optimerar biologiska processer - Ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet, minskat avfall och förbättrad kvalitet (smak, doft, färg, näringsinnehåll) hos slutprodukten. Teknologins positiva effekter ger såväl ekonomiska fördelar för kunden, bättre produkter för konsumenten och mindre påverkan på vår miljö. 

 

Genom patenterad teknologi inom PEF (pulsed electric field) och VI (Vacuum Infusion), öppnar vi upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela världen. OptiCepts vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och PlantTech. 

 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se

 

Denna information är sådan information som OptiCept Technologies AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 november 2021.

 

 

 

PM Dagab 2021-11-19
sv_SESV