2021-11-30, 13.12 (CET)

OptiCept förbättrar rotningen av eukalyptus. De första resultaten från skogstestet i Sydafrika är positiva.

Regulatorisk

OptiCept tecknade i februari ett utvärderingsavtal med Mondi South Africa i syfte att stärka sticklingar och småplantor av eukalyptus med sin OptiBoost-teknologi. Behandlingar gjordes i början av oktober i Sydafrika, de första resultaten är positiva och utvärderingen fortsätter för att följa hur plantorna utvecklas.

OptiCepts team har på plats hos Mondi i Sydafrika provat ut ett stort antal behandlingar och har fått fram några recept som ser mycket lovande ut. Man räknar med att fortsätta med fler repetitioner i början på nästa år.

”Vi har ju flera spännande projekt inom vårt Plants-segment och skogssticklingar är ett av dem. Att förbättra rotningen på eukalyptussticklingar är något som skogsindustrin efterfrågar, det visar sig inte minst genom stort intresse från flera skogsaktörer på södra halvklotet. Jag vill tacka vårt starka utvecklingsteam för deras insats i Sydafrika, ännu en bransch där vi kan bidra positivt” säger Ulf Hagman, Styrelordförande i OptiCept Technologies AB

 .

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ulf Hagman, Styrelseordförande

+46 733 63 63 80

ulf.hagman@opticept.se

eller

Johan Möllerström, VD

+46 768 86 81 78

Johan.mollerstrom@opticept.se

OptiCept Technologies AB (publ), 556844-3914 förser livsmedels-och växtindustrin med högteknologiska lösningar som bidrar till en mer hållbar värld och möjliggör klimatsmart ekonomisk tillväxt. OptiCept optimerar biologiska processer - Ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet, minskat avfall och förbättrad kvalitet (smak, doft, färg, näringsinnehåll) hos slutprodukten. Teknologins positiva effekter ger såväl ekonomiska fördelar för kunden, bättre produkter för konsumenten och mindre påverkan på vår miljö. 

Genom patenterad teknologi inom PEF (pulsed electric field) och VI (Vacuum Infusion), öppnar vi upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela världen. OptiCepts vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och PlantTech. 

Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 83 00 eller certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som OptiCept Technologies AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2021.

PM Mondi 2021-11-30