Delårsredogörelse   2016-01-01 - 2016-03-31

Regulatorisk
Läs mer

Delårsredogörelse 2015-01-01 - 2015-09-30

Regulatorisk
Läs mer

Halvårsrapport 2015-01-01 - 2015-06-30

Regulatorisk
Sammanfattning av Q1 och Q2 2015 Följande sammanfattning avser perioden 2015-01-01 - 2015-06-30 med jämförelseperiod 2014-01-01 - 2014-06-30 · Intäkterna för perioden uppgår till 0 SEK (0 SEK) · Resultatet för perioden uppgår till -1 967 446 SEK (-1 044 704 SEK) · Likvida medel uppgick till 4 710 987 SEK varav 4 510 013 SEK i räntebärande placering (8 887 870 SEK) · Aktiverade utgifter uppgår till 266 491 SEK (0 SEK) · Antal aktier uppgår till 7 800 000 stycken · Resultat per aktie -0,25 SEK (-0,13 SEK) · Soliditet 90,9% Sammanfattning av Q2 2015 Följande sammanfattning avser perioden 2015-04-01 - 2015-06-30 med jämförelseperiod 2014-04-01 - 2014-06-30 · Intäkterna för perioden uppgår till 0 SEK (0 SEK) · Resultatet för perioden uppgår till -983 403 SEK (-683 705 SEK)
Läs mer