Bokslutskommuniké 2017-01-01 – 2017-12-31

Regulatorisk
Läs mer

Year End Report 01/01/2017 – 31/12/2017

Regulatorisk
Läs mer

Delårsrapport   2017-01-01 - 2017-09-30

Regulatorisk
Läs mer

Interim Report   2017-01-01 - 2017-09-30

Regulatorisk
Läs mer

Interim Report   2017-01-01 - 2017-06-30

Regulatorisk
Läs mer

Halvårsrapport   2017-01-01 - 2017-06-30

Regulatorisk
Läs mer

Interim Report 2017-01-01 - 2017-03-31

Regulatorisk
Läs mer

Delårsrapport   2017-01-01 - 2017-03-31

Regulatorisk
Läs mer

Delårsredogörelse 2016-01-01 - 2016-09-30

Regulatorisk
Sammanfattning av Q1 - Q3 2016 Följande sammanfattning avser perioden 2016-01-01 - 2016-09-30 med jämförelseperiod 2015-01-01 - 2015-09-30 · Intäkterna för perioden uppgår till 0 SEK (0 SEK) · Resultatet för perioden uppgår till -4 909 860 SEK (-3 202 729      SEK) · Likvida medel uppgick till 13 321 413 SEK varav 440 515 SEK i räntebärande placering (3 494 291 SEK resp. 3 378 199 SEK) · Aktiverade utgifter uppgår till 704 744 SEK (407 310 SEK) · Antal aktier uppgår till 8 580 000 stycken (7 800 000 stycken) · Resultat per aktie -0,57 SEK (-0,41 SEK) · Soliditet 95 % (86,1 %) Sammanfattning av Q3 2016 Följande sammanfattning avser perioden 2016-07-01 - 2016-09-30 med jämförelseperiod 2015-07-01 - 2015-09-30 · Intäkterna för perioden uppgår till 0 SEK (0 SEK) · Resultatet för perioden uppgår till -1 651 769 SEK (-1 235 282 SEK)
Läs mer

Halvårsrapport   2016-01-01 - 2016-06-30

Regulatorisk
Läs mer