Interim Report 01/01/2019 – 30/06/2019

Regulatorisk
Summary of quarter Q1-Q2 2019 The following summary refers to the period 1/1/2019 – 30/6/2019,  compared to 1/1/2018 – 30/6/2018 · Net sales for this period totaled to SEK 3,097,362 (SEK 110,772)  · Operating result for the period of SEK -3,876,021 (SEK -4,324,984) · Cash and bank balance SEK 3,523,113 (SEK 11,019,147) · Capitalized development costs of SEK 783,251 (SEK 851,552) · Average number of registered shares 9,877,264 (9,877,264 shares) · Result per share* SEK -0.39 (SEK -0.44) · Equity Ratio 86.7% (91.8%) *Result per share is calculated on the average number of registered shares during the period. Summary of quarter Q2 2019 The following summary refers to the period 1/4/2019 – 30/6/2019,  0compared to 1/4/2018 – 30/6/2018 · Net sales for this period totaled to SEK 2,764,479 (SEK 110,772)  · Operating result for the period of SEK -1,895,406 (SEK -2,132,110) · Capitalized development costs of SEK 445,198 (SEK 446,556) · Average number of registered shares 9,877,264 (9,877,264 shares) · Result per share* SEK -0.19 (SEK -0.22)
Läs mer

Halvårsrapport 2019-01-01 – 2019-06-30

Regulatorisk
Sammanfattning av Q1-Q2 2019 Följande sammanfattning avser perioden 2019-01-01 – 2019-06-30 med jämförelseperiod 2018-01-01 – 2018-06-30 · Omsättningen för perioden uppgår till 3 097 362 SEK (110 772 SEK)  · Resultatet för perioden uppgår till -3 876 021 SEK (-4 324 984 SEK) · Likvida medel uppgick till 3 523 113 SEK (11 019 147 SEK)  · Aktiverade utgifter för forskning och utveckling uppgår till 783 251 SEK (851 552 SEK) · Genomsnittligt antal aktier uppgår till 9 877 264 stycken (9 877 264 stycken) · Resultat per aktie* -0,39 SEK ( -0,44 SEK) · Soliditet 86,7 % (91,8 %) *Resultat per aktie baseras på genomsnittligt antal aktier under perioden. Sammanfattning av Q2 2019 Följande sammanfattning avser perioden 2019-04-01 – 2019-06-30 med jämförelseperiod 2018-04-01 – 2018-06-30 · Omsättningen för perioden uppgår till 2 764 479 SEK (110 772 SEK)  · Resultatet för perioden uppgår till -1 895 406 SEK (-2 132 110 SEK) · Aktiverade utgifter för forskning och utveckling uppgår till 445 198 SEK (446 556 SEK) · Genomsnittligt antal aktier uppgår till 9 877 264 stycken (9 877 264 stycken) · Resultat per aktie* -0,19 SEK ( -0,22 SEK)
Läs mer

Delårsrapport 2019-01-01 – 2019-03-31

Regulatorisk
Läs mer

Interim Report 01/01/2019 – 31/03/2019

Regulatorisk
Läs mer

Interim Report 01/01/2018 – 30/09/2018

Regulatorisk
Läs mer

Delårsrapport 2018-01-01 – 2018-09-30

Regulatorisk
Läs mer

Halvårsrapport 2018-01-01 – 2018-06-30

Regulatorisk
OptiFreeze AB (publ) Org. nr: 556844-3914
Läs mer

Interim Report 01/01/2018 – 30/06/2018

Regulatorisk
OptiFreeze AB (publ) Corp. Id-number: 556844-3914
Läs mer

Interim Report 01.01.2018 – 31.03.2018

Regulatorisk
Summary of quarter Q1 2018 The following summary refers to the period 01.01.2018 – 31.03.2018, compared to 01.01.2017 – 31.03.2017 · Net sales for this period totalled to SEK 0 (SEK 0) · Operating result for the period of SEK -2,192,873 (SEK -2,370,816) · Cash and bank balance SEK 13,605,765 (SEK 8,203,739) · Capitalized development costs of SEK 404,996 (SEK 259,350) · Average number of registered shares 9,877,264 (8,580,000 shares) · Result per share* SEK –0.22 (SEK -0.28) · Equity Ratio 93.8% (87.5%) *Result per share is calculated on the average number of registered shares during the period.
Läs mer

Delårsrapport 2018-01-01 – 2018-03-31

Regulatorisk
Sammanfattning av Q1 2018 Följande sammanfattning avser perioden 2018-01-01 – 2018-03-31 med jämförelseperiod 2017-01-01 – 2017-03-31 · Omsättningen för perioden uppgår till 0 SEK (0 SEK) · Resultatet för perioden uppgår till -2 192 873 SEK (-2 370 816 SEK) · Likvida medel uppgick till 13 605 765 SEK (8 203 739 SEK) · Aktiverade utgifter för forskning och utveckling uppgår till 404 996 SEK (259 350 SEK) · Genomsnittligt antal aktier uppgår till 9 877 264 stycken (8 580 000 stycken) · Resultat per aktie* -0,22 SEK ( -0,28 SEK) · Soliditet 93,8 % (87,5 %) *Resultat per aktie baseras på genomsnittligt antal aktier under perioden.
Läs mer