2021-11-18, 08.30 (CET)

Delårsrapport Q3 2021 - OptiCept Technologies skalar upp för global kommersialisering

Regulatorisk

Finansiell Sammanfattning

Koncern*

KSEK Q3,  2021 Q3,  2020 Q1-Q3,  2021 Q1-Q3,  2020 Helår, 2020*
Nettoomsättning 1 761 259 4 245 272 272
EBITDA -9 437 -1 838 -19 992 -4 650 -8 250
Rörelseresultat -13 415 -1 956 -26 426 -4 956 -9 447
Res. efter finansiella poster -13 510 -1 954 -26 563 -4 957 -9 480
Balansomslutning 456 270 42 886 456 270 42 886 39 268
Soliditet (%) 94% 91% 94% 91% 89%
Resultat per aktie före och efter utspädning -0,74 -0,16 -1,76 -0,43 -0,82

*Koncernen bildades 2020-04-16 varför jämförelsetalen endast inkluderar utfall från detta datum. *2020-04-16--2020-12-31

Definitioner: EBITDA = rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar.

Soliditet (%) = Eget kapital i procent av balansomslutning

Kommentarer från VD

OptiCept äntrar en ny spännande fas

 

Vi står inför en ny fas av OptiCept Technologies historia, en global uppskalning väntar runt hörnet. Samtidigt utvecklar vi ständigt vår teknologi och bygger en bred och stabil plattform att ta avstamp från.

 

”Nu skalar vi upp för global Kommersialisering"

 

Sensommaren och hösten har minst sagt varit intensiv och händelserik för OptiCept. Jag är mycket nöjd med frukten av vårt arbete. Vi är ett starkt team som arbetat intensivt och vet vilket arbete vi har framför oss. Väldigt utmanande, men framförallt oerhört motiverande!

Vi har lagt ett strategiskt pussel, en grund för det som komma skall - vår kommersiella uppskalning.

 

En grund som stärker OptiCepts kommersiella kapacitet och accelererar vår marknadsetablering. En första viktig pusselbit lades genom att teckna ett samarbetsavtal med AFRY, något vi redan sett goda effekter av.  En annan viktig strategisk milstolpe var genomförandet av en riktad nyemission som tillförde oss en likvid om cirka 83 MSEK före emissionskostnader. Därutöver nya starka och långsiktiga ägare. Den andra pusselbiten är därmed på plats.

 

Den tredje pusselbiten och kanske viktigast av alla i den här fasen, det strategiska avtalet med Syngenta och Prebona gällande OptiBoost för snittblommor. Vårt samarbete med Syngenta sträcker sig år tillbaka, de har trott på vår teknologi sedan utvecklingsfasen och går nu in som spets för den globala försäljningen och marknadsföringen av applikationen.

 

Därtill har vi stärkt vår närvaro i Asien och Kina, OptiCept har tecknat avtal med Wiser Group som innebär utökat ägande i parternas gemensamma holdingbolag i Hongkong från 50 till 60%. Detta för att accelerera utvecklingstakten.

 

De stora pusselbitarna som utgör grunden för uppsatta strategin är därmed på plats. Vi kommer att fokusera på kommersialisering 2022 och arbeta hårt för att få OptiCept att växa och utvecklas.

 

OptiCept - en ESG Investering

 

OptiCept Technologies AB mission handlar ytterst om hållbarhet. Vi förser livsmedels-och växtindustrin med högteknologiska lösningar som bidrar till en mer hållbar värld och möjliggör klimatsmart ekonomisk tillväxt.  Under Q3 har vi initierat ett arbete för att lyfta fram vårt ESG perspektiv, nyttan i vår teknologi och kvantifiera den påverkan vi har på råvaruutvinning, tillverkningsprocess och avfallshanteringen.

 

Våra kommersiella projekt

Livsmedel

 

I Frankrike har vi nått framgångar med oliveCEPT®. Under perioden har vi fått in 3 nya försäljningskontrakt, alla från producenter med fokus på hög kvalité.

 

I Spanien signerade vi ett avtal med Agropecuaria de Herrera SCA. Herrera är en del av det prisbelönta kooperativet Oleoestepa, ett av Spaniens största kooperativ inom olivolja. Redan för 3 år sedan etablerades kontakt med Oleoestepa-kooperativet, vi var inte mogna att leverera kontinuerliga resultat då, men vår utveckling har inte gått obemärkt förbi i Spanien och genom goda relationer får vi nu ytterligare en möjlighet.  Avtalet är ett steg i att stärka vår närvaro på en av våra viktigaste marknader för oliveCEPT®. Agropecuaria de Herrera SCA är 1 av 19 anslutna olivoljeproducenter i kooperativet, en potentiell kund som gemensamt har en kapacitet för uppemot 100 oliveCEPT® maskiner.

 

Under Q3 genomförde vi den utannonserade industriella utvärderingen av juiceCEPT® för havredryck tillsammans med AFRY. Vi är mycket nöjda med resultaten, vår behandling av havremjöIk påvisade bra effekter. Skumbarheten förbättrades avsevärt, detta helt utan tillsats av extra enzymer. Vi kunde också frilägga en ökad mängd proteiner och hälsofrämjande fibrer i form av betaglukaner. Ytterligare tester för att förfina appliceringen och optimera integrationsprocessen av OptiCepts teknologi, är inplanerade att ske i början av nästa år. Färdig produkt för fullskalig lansering till marknaden beräknas vara färdigställd genom slutförandet av CEPT7, nästan generations CEPT®-generator under första kvartalet 2022.

 

Efter förseningarna orsakade av Covid-19 restriktioner är vi nu äntligen i gång med utvärderingen av juiceCEPT® i Polen hos en av världens ledande juiceproducenter. Målsättningen är att öka extraktion av betakarotener och samtidigt förbättra de sensoriska kvalitetsegenskaperna i morotsjuice.

 

Vi närmar oss genomförande av installationen av dryCEPT® hos Steinicke i Tyskland för behandling av grönsaker innan torkning. Vi ser framemot att implementera vår teknologi för optimerad torkning hos vår första kund.

 

Växter

 

Vi har sett en mycket bra utveckling inom våra applikationer för växtförädling, främst vad gäller OptiBoost - for Cut Flowers. Först kunde vi redovisa resultaten från ICA Toppen butiken i Höllviken, 15% högre försäljning och 25% lägre svinn. Bruttovinsten är mer är 50% bättre än föregående år för rosor behandlade med OptiBoost.

 

Därefter har resultaten av blindtesten och utvärderingen med Dagab inkommit (efter rapportperiodens slut). Efter 16 veckor kunde vi se 20% högre försäljning och kraftigt reducerat svinn i de 100 butiker som ingått i utvärderingen. Varken butiken eller konsumenterna har vetat vilka butiker som har sålt OptiBoost-rosor och vilka som har sålt obehandlade rosor. Resultatet är mycket starkt och en klar signal kring värdet av vår teknologi. Det visar tydligt varför butikskedjorna endast borde sälja behandlade rosor. Vi kommer att använda denna rapport i vår fortsatta internationella marknadsföring.

 

Resultaten var också utlösande faktor till att vi kunde ingå det strategiska partnerskapet med Syngenta. Ett partnerskap där även materialteknikbolaget Prebona ingår som leverantör av vår behandlingsvätska. Syftet är att under 2022 etablera OptiBoost for cut flowers på den globala marknaden. OptiCept och Syngenta har under de senaste åren gemensamt arbetat för att utveckla OptiBoost för snittblommor och sticklingar, nu är man redo att påbörja försäljning i större skala, applikationen för snittblommor är först ut att lanseras.

 

Syngentas engagemang är påtagligt, just nu sätts ett team med experter ihop som kommer att fokusera på OptiBoost-applikationen, vi gör oss redo för en global lansering.

 

Vi har installerat en OptiBoost-maskin i Storbritannien med MM Flowers och den tidigare kommunicerade utvärderingen är i full gång. Vi planerar nu för att  placera ut maskiner i Holland, Kenya och Colombia så vi kommer snart att ha fem maskiner ute i marknaden

 

I Sydafrika har vi genomfört fas 1 av våra tester med OptiBoost for cuttings på skogssticklingar hos Mondi och ser med stor tillförsikt framemot resultaten. 

 

Säsongen för krukväxtsticklingar börjar snart och vi kommer då att återuppta utvecklingen tillsammans med Syngenta i Kenya.

 

Vi har skapat ett första genombrott inom vårt PlantTech område vad gäller snittblommor, intresset från omvärlden är stort och vi har alla förutsättningar att skörda framgångar under 2022.

 

Många genombrott och mycket framgång, vi är ödmjuka inför uppgiften, vi vet att ett gediget arbete krävs, men det här är bara början…

Johan Möllerström, VD

För ytterligare information

Ulf Hagman, Styrelseordförande

Tel. +46 73-363 63 80

E-post: ulf.hagman@opticept.se

eller

Johan Möllerström, VD

Tel. +46 76-886 81 78

E-post: johan.mollerstrom@opticept.se

OptiCept Technologies AB (publ), 556844-3914 förser livsmedels-och växtindustrin med högteknologiska lösningar som bidrar till en mer hållbar värld och möjliggör klimatsmart ekonomisk tillväxt. OptiCept optimerar biologiska processer - Ökad extraktion ur råvaran, förlängd hållbarhet, minskat avfall och förbättrad kvalitet (smak, doft, färg, näringsinnehåll) hos slutprodukten. Teknologins positiva effekter ger såväl ekonomiska fördelar för kunden, bättre produkter för konsumenten och mindre påverkan på vår miljö. Genom patenterad teknologi inom PEF (pulsed electric field) och VI (Vacuum Infusion), öppnar vi upp nya affärsmöjligheter för livsmedels- och växtförökningsindustrin över hela världen. OptiCepts vision är att bidra till en hållbar värld genom att erbjuda effektiv grön spetsteknologi som är enkel att använda inom områdena FoodTech och PlantTech. Företaget finns i Lund och aktien handlas på Nasdaq First North Growth Market. Erik Penser Bank är Certified Adviser och finns på 08-463 80 00 eller certifiedadviser@penser.se

Denna information är sådan information som OptiCept Technologies AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades för offentliggörande den 18 november 2021  

Den publicerade rapporten på OptiCepts Technologies officiella hemsida

 

 

OptiCept Technologies Delårsrapport Q3 2021